κενος • KENOS • kenos

Search: κενα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κενακενόςκεν·αneu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κενακενόςκεν·αneu nom|acc|voc pl

κενός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκενη[GNT][LXX]κενε[GNT]κεν·ηκεν·ε
Nomκενος[GNT][LXX]κεν·ος
Accκενην[LXX]κενον[GNT][LXX]κεν·ηνκεν·ον
Datκενῃ[LXX]κενῳ[LXX]κεν·ῃκεν·ῳ
Genκενης[GNT][LXX]κενουκεν·ηςκεν·ου
PlVocκεναι[LXX]κενοι[LXX]κενα[GNT][LXX]κεν·αικεν·οικεν·α
Nom
Accκενας[LXX]κενους[GNT][LXX]κεν·αςκεν·ους
Datκεναιςκενοις[GNT][LXX]κεν·αιςκεν·οις
Genκενωνκεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 00:21:36 EST