κλωθω • KLWQW • klōthō

Search: κεκλωσμενης

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κεκλωσμενηςκλώθωκεκλωθ·μεν·ηςperf mp ptcp fem gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κεκλωσμενηςκλώθωκεκλωθ·μεν·ηςperf mp ptcp fem gen sg

κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλωσμαικεκλωθ·μαι
2ndκεκλωσαικεκλωθ·σαι
3rdκεκλωσταικεκλωθ·ται
Pl1stκεκλωσμεθακεκλωθ·μεθα
2ndκεκλωσθεκεκλωθ·σθε
3rdκεκλωθαταικεκλωθ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλωσομαικεκλωθ·σομαι
2ndκεκλωσῃ, κεκλωσεικεκλωθ·σῃ, κεκλωθ·σει classical
3rdκεκλωσεταικεκλωθ·σεται
Pl1stκεκλωσομεθακεκλωθ·σομεθα
2ndκεκλωσεσθεκεκλωθ·σεσθε
3rdκεκλωσονταικεκλωθ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλωσοιμηνκεκλωθ·σοιμην
2ndκεκλωσοιοκεκλωθ·σοιο
3rdκεκλωσοιτοκεκλωθ·σοιτο
Pl1stκεκλωσοιμεθακεκλωθ·σοιμεθα
2ndκεκλωσοισθεκεκλωθ·σοισθε
3rdκεκλωσοιντοκεκλωθ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκλωσοκεκλωθ·σο
3rdκεκλωσθωκεκλωθ·σθω
Pl1st
2ndκεκλωσθεκεκλωθ·σθε
3rdκεκλωσθωσαν, κεκλωσθωνκεκλωθ·σθωσαν, κεκλωθ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκλωσθαι​κεκλωθ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκλωσεσθαι​κεκλωθ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκλωσμενηκεκλωσμενεκεκλωθ·μεν·ηκεκλωθ·μεν·ε
Nomκεκλωσμενοςκεκλωθ·μεν·ος
Accκεκλωσμενην[LXX]κεκλωσμενον[LXX]κεκλωθ·μεν·ηνκεκλωθ·μεν·ον
Datκεκλωσμενῃ[LXX]κεκλωσμενῳ[LXX]κεκλωθ·μεν·ῃκεκλωθ·μεν·ῳ
Genκεκλωσμενης[LXX]κεκλωσμενου[LXX]κεκλωθ·μεν·ηςκεκλωθ·μεν·ου
PlVocκεκλωσμεναικεκλωσμενοικεκλωσμενακεκλωθ·μεν·αικεκλωθ·μεν·οικεκλωθ·μεν·α
Nom
Accκεκλωσμεναςκεκλωσμενουςκεκλωθ·μεν·αςκεκλωθ·μεν·ους
Datκεκλωσμεναιςκεκλωσμενοιςκεκλωθ·μεν·αιςκεκλωθ·μεν·οις
Genκεκλωσμενωνκεκλωσμενωνκεκλωθ·μεν·ωνκεκλωθ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκλωσμηνε·κεκλωθ·μην
2ndεκεκλωσοε·κεκλωθ·σο
3rdεκεκλωστοε·κεκλωθ·το
Pl1stεκεκλωσμεθαε·κεκλωθ·μεθα
2ndεκεκλωσθεε·κεκλωθ·σθε
3rdεκεκλωθατοε·κεκλωθ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλωσμην[ε]·κεκλωθ·μην
2ndκεκλωσο[ε]·κεκλωθ·σο
3rdκεκλωστο[ε]·κεκλωθ·το
Pl1stκεκλωσμεθα[ε]·κεκλωθ·μεθα
2ndκεκλωσθε[ε]·κεκλωθ·σθε
3rdκεκλωθατο[ε]·κεκλωθ·ντο

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 19-Oct-2020 19:55:15 EDT