καυχησις • KAUCHSIS KAUXHSIS • kauchēsis

Search: καυχησεως

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καυχησεωςκαύχησιςκαυχησ(ι)·ος(fem) gen sg

καύχησις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκαυχησικαυχησι
Nomκαυχησις[GNT]καυχησ(ι)·ς
Accκαυχησιν[GNT][LXX]καυχησ(ι)·ν
Datκαυχησεικαυχησ(ι)·ι
Genκαυχησεως[GNT][LXX]καυχησ(ι)·ος
PlVocκαυχησειςκαυχησ(ι)·ες
Nom
Accκαυχησειςκαυχησ(ι)·ας
Datκαυχησεσι, καυχησεσινκαυχησ(ι)·σι(ν)
Genκαυχησεωνκαυχησ(ι)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 23:12:58 EDT