καταλοιπος • KATALOIPOS • kataloipos

Search: καταλοιποι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταλοιποι; καταλοιποικατάλοιποςκαταλοιπ·οι; καταλοιπ·οιmas nom|voc pl; fem nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταλοιποικατάλοιποςκαταλοιπ·οιmas nom|voc pl
καταλοιποικατάλοιποςκαταλοιπ·οιfem nom|voc pl

κατά·λοιπος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλοιπεκαταλοιπ·ε
Nomκαταλοιπος[LXX]καταλοιπ·ος
Accκαταλοιπον[LXX]καταλοιπ·ον
Datκαταλοιπῳ[LXX]καταλοιπ·ῳ
Genκαταλοιπου[LXX]καταλοιπ·ου
PlVocκαταλοιποι[GNT][LXX]καταλοιπα[LXX]καταλοιπ·οικαταλοιπ·α
Nom
Accκαταλοιπους[LXX]καταλοιπ·ους
Datκαταλοιποις[LXX]καταλοιπ·οις
Genκαταλοιπων[LXX]καταλοιπ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 04:57:11 EST