κατεργαζομαι • KATERGAZOMAI • katergazomai

Search: κατεργᾳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεργᾳ; κατεργᾳκατεργάζομαικατ·εργ(α)·[σ]ῃ; κατ·εργ(α)·[σ]ειfut mp ind 2nd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεργᾳκατεργάζομαικατ·εργ(α)·[σ]ῃfut mp ind 2nd sg
κατεργᾳκατεργάζομαικατ·εργ(α)·[σ]ειfut mp ind 2nd sg classical

κατ·εργάζομαι (κατ+εργαζ-, κατ+εργ(α)·[σ]-, κατ+εργα·σ-, -, κατ+ειργασ-, κατ+εργασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεργαζομαι[GNT]κατ·εργαζ·ομαι
2ndκατεργαζῃ, κατεργαζει, κατεργαζεσαικατ·εργαζ·ῃ, κατ·εργαζ·ει classical, κατ·εργαζ·εσαι alt
3rdκατεργαζεται[GNT][LXX]κατ·εργαζ·εται
Pl1stκατεργαζομεθακατ·εργαζ·ομεθα
2ndκατεργαζεσθε[GNT]κατ·εργαζ·εσθε
3rdκατεργαζονται[LXX]κατ·εργαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεργαζωμαικατ·εργαζ·ωμαι
2ndκατεργαζῃκατ·εργαζ·ῃ
3rdκατεργαζηταικατ·εργαζ·ηται
Pl1stκατεργαζωμεθακατ·εργαζ·ωμεθα
2ndκατεργαζησθεκατ·εργαζ·ησθε
3rdκατεργαζωνταικατ·εργαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεργαζοιμηνκατ·εργαζ·οιμην
2ndκατεργαζοιοκατ·εργαζ·οιο
3rdκατεργαζοιτοκατ·εργαζ·οιτο
Pl1stκατεργαζοιμεθακατ·εργαζ·οιμεθα
2ndκατεργαζοισθεκατ·εργαζ·οισθε
3rdκατεργαζοιντοκατ·εργαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατεργαζουκατ·εργαζ·ου
3rdκατεργαζεσθωκατ·εργαζ·εσθω
Pl1st
2ndκατεργαζεσθε[GNT]κατ·εργαζ·εσθε
3rdκατεργαζεσθωσαν, κατεργαζεσθωνκατ·εργαζ·εσθωσαν, κατ·εργαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατεργαζεσθαι[GNT][LXX]​κατ·εργαζ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεργαζομενη[GNT]κατεργαζομενεκατ·εργαζ·ομεν·ηκατ·εργαζ·ομεν·ε
Nomκατεργαζομενοςκατ·εργαζ·ομεν·ος
Accκατεργαζομενηνκατεργαζομενονκατ·εργαζ·ομεν·ηνκατ·εργαζ·ομεν·ον
Datκατεργαζομενῃκατεργαζομενῳκατ·εργαζ·ομεν·ῃκατ·εργαζ·ομεν·ῳ
Genκατεργαζομενηςκατεργαζομενου[GNT]κατ·εργαζ·ομεν·ηςκατ·εργαζ·ομεν·ου
PlVocκατεργαζομεναικατεργαζομενοι[GNT]κατεργαζομενακατ·εργαζ·ομεν·αικατ·εργαζ·ομεν·οικατ·εργαζ·ομεν·α
Nom
Accκατεργαζομεναςκατεργαζομενουςκατ·εργαζ·ομεν·αςκατ·εργαζ·ομεν·ους
Datκατεργαζομεναιςκατεργαζομενοιςκατ·εργαζ·ομεν·αιςκατ·εργαζ·ομεν·οις
Genκατεργαζομενωνκατεργαζομενωνκατ·εργαζ·ομεν·ωνκατ·εργαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατειργαζομην, κατηργαζομηνκατ·ε·εργαζ·ομην
2ndκατειργαζου, κατηργαζουκατ·ε·εργαζ·ου
3rdκατειργαζετο, κατηργαζετοκατ·ε·εργαζ·ετο
Pl1stκατειργαζομεθα, κατηργαζομεθακατ·ε·εργαζ·ομεθα
2ndκατειργαζεσθε, κατηργαζεσθεκατ·ε·εργαζ·εσθε
3rdκατειργαζοντο, κατηργαζοντοκατ·ε·εργαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεργωμαικατ·εργ(α)·[σ]ομαι
2ndκατεργᾳ[LXX], κατεργασαικατ·εργ(α)·[σ]ῃ, κατ·εργ(α)·[σ]ει classical, κατ·εργ(α)·[σ]εσαι alt
3rdκατεργαταικατ·εργ(α)·[σ]εται
Pl1stκατεργωμεθακατ·εργ(α)·[σ]ομεθα
2ndκατεργασθεκατ·εργ(α)·[σ]εσθε
3rdκατεργωνταικατ·εργ(α)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεργῳμηνκατ·εργ(α)·[σ]οιμην
2ndκατεργῳοκατ·εργ(α)·[σ]οιο
3rdκατεργῳτοκατ·εργ(α)·[σ]οιτο
Pl1stκατεργῳμεθακατ·εργ(α)·[σ]οιμεθα
2ndκατεργῳσθεκατ·εργ(α)·[σ]οισθε
3rdκατεργῳντοκατ·εργ(α)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατεργασθαι​κατ·εργ(α)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεργωμενηκατεργωμενεκατ·εργ(α)·[σ]ομεν·ηκατ·εργ(α)·[σ]ομεν·ε
Nomκατεργωμενοςκατ·εργ(α)·[σ]ομεν·ος
Accκατεργωμενηνκατεργωμενονκατ·εργ(α)·[σ]ομεν·ηνκατ·εργ(α)·[σ]ομεν·ον
Datκατεργωμενῃκατεργωμενῳκατ·εργ(α)·[σ]ομεν·ῃκατ·εργ(α)·[σ]ομεν·ῳ
Genκατεργωμενηςκατεργωμενουκατ·εργ(α)·[σ]ομεν·ηςκατ·εργ(α)·[σ]ομεν·ου
PlVocκατεργωμεναικατεργωμενοικατεργωμενακατ·εργ(α)·[σ]ομεν·αικατ·εργ(α)·[σ]ομεν·οικατ·εργ(α)·[σ]ομεν·α
Nom
Accκατεργωμεναςκατεργωμενουςκατ·εργ(α)·[σ]ομεν·αςκατ·εργ(α)·[σ]ομεν·ους
Datκατεργωμεναιςκατεργωμενοιςκατ·εργ(α)·[σ]ομεν·αιςκατ·εργ(α)·[σ]ομεν·οις
Genκατεργωμενωνκατεργωμενωνκατ·εργ(α)·[σ]ομεν·ωνκατ·εργ(α)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατειργασαμην, κατηργασαμηνκατ·ε·εργα·σαμην
2ndκατειργασω[LXX], κατηργασωκατ·ε·εργα·σω, κατ·ε·εργα·σω
3rdκατειργασατο[GNT][LXX], κατηργασατοκατ·ε·εργα·σατο, κατ·ε·εργα·σατο
Pl1stκατειργασαμεθα, κατηργασαμεθακατ·ε·εργα·σαμεθα
2ndκατειργασασθε[LXX], κατηργασασθεκατ·ε·εργα·σασθε, κατ·ε·εργα·σασθε
3rdκατειργασαντο, κατηργασαντοκατ·ε·εργα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεργασωμαικατ·εργα·σωμαι
2ndκατεργασῃκατ·εργα·σῃ
3rdκατεργασηταικατ·εργα·σηται
Pl1stκατεργασωμεθακατ·εργα·σωμεθα
2ndκατεργασησθεκατ·εργα·σησθε
3rdκατεργασωνταικατ·εργα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεργασαιμηνκατ·εργα·σαιμην
2ndκατεργασαιοκατ·εργα·σαιο
3rdκατεργασαιτοκατ·εργα·σαιτο
Pl1stκατεργασαιμεθακατ·εργα·σαιμεθα
2ndκατεργασαισθεκατ·εργα·σαισθε
3rdκατεργασαιντοκατ·εργα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατεργασαικατ·εργα·σαι
3rdκατεργασασθωκατ·εργα·σασθω
Pl1st
2ndκατεργασασθεκατ·εργα·σασθε
3rdκατεργασασθωσαν, κατεργασασθωνκατ·εργα·σασθωσαν, κατ·εργα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατεργασασθαι[GNT]​κατ·εργα·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεργασαμενηκατεργασαμενεκατ·εργα·σαμεν·ηκατ·εργα·σαμεν·ε
Nomκατεργασαμενος[GNT]κατ·εργα·σαμεν·ος
Accκατεργασαμενηνκατεργασαμενον[GNT]κατ·εργα·σαμεν·ηνκατ·εργα·σαμεν·ον
Datκατεργασαμενῃκατεργασαμενῳκατ·εργα·σαμεν·ῃκατ·εργα·σαμεν·ῳ
Genκατεργασαμενηςκατεργασαμενουκατ·εργα·σαμεν·ηςκατ·εργα·σαμεν·ου
PlVocκατεργασαμεναικατεργασαμενοι[GNT]κατεργασαμενακατ·εργα·σαμεν·αικατ·εργα·σαμεν·οικατ·εργα·σαμεν·α
Nom
Accκατεργασαμεναςκατεργασαμενουςκατ·εργα·σαμεν·αςκατ·εργα·σαμεν·ους
Datκατεργασαμεναιςκατεργασαμενοιςκατ·εργα·σαμεν·αιςκατ·εργα·σαμεν·οις
Genκατεργασαμενωνκατεργασαμενωνκατ·εργα·σαμεν·ωνκατ·εργα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατειργασμαικατ·ειργασ·μαι
2ndκατειργασαικατ·ειργασ·[σ]αι
3rdκατειργασταικατ·ειργασ·ται
Pl1stκατειργασμεθακατ·ειργασ·μεθα
2ndκατειργασθεκατ·ειργασ·[σ]θε
3rdκατειργαδαταικατ·ειργασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατειργασομαικατ·ειργασ·[σ]ομαι
2ndκατειργασῃ, κατειργασεικατ·ειργασ·[σ]ῃ, κατ·ειργασ·[σ]ει classical
3rdκατειργασεταικατ·ειργασ·[σ]εται
Pl1stκατειργασομεθακατ·ειργασ·[σ]ομεθα
2ndκατειργασεσθεκατ·ειργασ·[σ]εσθε
3rdκατειργασονταικατ·ειργασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατειργασοιμηνκατ·ειργασ·[σ]οιμην
2ndκατειργασοιοκατ·ειργασ·[σ]οιο
3rdκατειργασοιτοκατ·ειργασ·[σ]οιτο
Pl1stκατειργασοιμεθακατ·ειργασ·[σ]οιμεθα
2ndκατειργασοισθεκατ·ειργασ·[σ]οισθε
3rdκατειργασοιντοκατ·ειργασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατειργασοκατ·ειργασ·[σ]ο
3rdκατειργασθωκατ·ειργασ·[σ]θω
Pl1st
2ndκατειργασθεκατ·ειργασ·[σ]θε
3rdκατειργασθωσαν, κατειργασθωνκατ·ειργασ·[σ]θωσαν, κατ·ειργασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατειργασθαι[GNT]​κατ·ειργασ·[σ]θαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατειργασεσθαι​κατ·ειργασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατειργασμενηκατειργασμενεκατ·ειργασ·μεν·ηκατ·ειργασ·μεν·ε
Nomκατειργασμενοςκατ·ειργασ·μεν·ος
Accκατειργασμενηνκατειργασμενονκατ·ειργασ·μεν·ηνκατ·ειργασ·μεν·ον
Datκατειργασμενῃκατειργασμενῳκατ·ειργασ·μεν·ῃκατ·ειργασ·μεν·ῳ
Genκατειργασμενης[LXX]κατειργασμενουκατ·ειργασ·μεν·ηςκατ·ειργασ·μεν·ου
PlVocκατειργασμεναικατειργασμενοικατειργασμενακατ·ειργασ·μεν·αικατ·ειργασ·μεν·οικατ·ειργασ·μεν·α
Nom
Accκατειργασμεναςκατειργασμενουςκατ·ειργασ·μεν·αςκατ·ειργασ·μεν·ους
Datκατειργασμεναιςκατειργασμενοιςκατ·ειργασ·μεν·αιςκατ·ειργασ·μεν·οις
Genκατειργασμενωνκατειργασμενωνκατ·ειργασ·μεν·ωνκατ·ειργασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατειργασμηνκατ·ε·ειργασ·μην
2ndκατειργασοκατ·ε·ειργασ·[σ]ο
3rdκατειργαστοκατ·ε·ειργασ·το
Pl1stκατειργασμεθακατ·ε·ειργασ·μεθα
2ndκατειργασθεκατ·ε·ειργασ·[σ]θε
3rdκατειργαδατοκατ·ε·ειργασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατειργασμηνκατ·[ε]·ειργασ·μην
2ndκατειργασοκατ·[ε]·ειργασ·[σ]ο
3rdκατειργαστοκατ·[ε]·ειργασ·το
Pl1stκατειργασμεθακατ·[ε]·ειργασ·μεθα
2ndκατειργασθεκατ·[ε]·ειργασ·[σ]θε
3rdκατειργαδατοκατ·[ε]·ειργασ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατειργασθηνκατ·ε·εργασ·θην
2ndκατειργασθηςκατ·ε·εργασ·θης
3rdκατειργασθη[GNT][LXX]κατ·ε·εργασ·θη
Pl1stκατειργασθημενκατ·ε·εργασ·θημεν
2ndκατειργασθητεκατ·ε·εργασ·θητε
3rdκατειργασθησανκατ·ε·εργασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατεργασθησομαικατ·εργασ·θησομαι
2ndκατεργασθησῃ, κατεργασθησεικατ·εργασ·θησῃ, κατ·εργασ·θησει classical
3rdκατεργασθησεταικατ·εργασ·θησεται
Pl1stκατεργασθησομεθακατ·εργασ·θησομεθα
2ndκατεργασθησεσθε[LXX]κατ·εργασ·θησεσθε
3rdκατεργασθησονταικατ·εργασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεργασθωκατ·εργασ·θω
2ndκατεργασθῃςκατ·εργασ·θῃς
3rdκατεργασθῃκατ·εργασ·θῃ
Pl1stκατεργασθωμενκατ·εργασ·θωμεν
2ndκατεργασθητεκατ·εργασ·θητε
3rdκατεργασθωσιν, κατεργασθωσικατ·εργασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεργασθειηνκατ·εργασ·θειην
2ndκατεργασθειηςκατ·εργασ·θειης
3rdκατεργασθειηκατ·εργασ·θειη
Pl1stκατεργασθειημεν, κατεργασθειμενκατ·εργασ·θειημεν, κατ·εργασ·θειμεν classical
2ndκατεργασθειητε, κατεργασθειτεκατ·εργασ·θειητε, κατ·εργασ·θειτε classical
3rdκατεργασθειησαν, κατεργασθειενκατ·εργασ·θειησαν, κατ·εργασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατεργασθησοιμηνκατ·εργασ·θησοιμην
2ndκατεργασθησοιοκατ·εργασ·θησοιο
3rdκατεργασθησοιτοκατ·εργασ·θησοιτο
Pl1stκατεργασθησοιμεθακατ·εργασ·θησοιμεθα
2ndκατεργασθησοισθεκατ·εργασ·θησοισθε
3rdκατεργασθησοιντοκατ·εργασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατεργασθητικατ·εργασ·θητι
3rdκατεργασθητωκατ·εργασ·θητω
Pl1st
2ndκατεργασθητεκατ·εργασ·θητε
3rdκατεργασθητωσαν, κατεργασθεντωνκατ·εργασ·θητωσαν, κατ·εργασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατεργασθηναι​κατ·εργασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατεργασθησεσθαι​κατ·εργασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεργασθεισακατεργασθειςκατεργασθενκατ·εργασ·θεισ·ακατ·εργασ·θει[ντ]·ςκατ·εργασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατεργασθεισανκατεργασθεντακατ·εργασ·θεισ·ανκατ·εργασ·θε[ι]ντ·α
Datκατεργασθεισῃκατεργασθεντικατ·εργασ·θεισ·ῃκατ·εργασ·θε[ι]ντ·ι
Genκατεργασθεισηςκατεργασθεντοςκατ·εργασ·θεισ·ηςκατ·εργασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκατεργασθεισαικατεργασθεντεςκατεργασθεντακατ·εργασ·θεισ·αικατ·εργασ·θε[ι]ντ·εςκατ·εργασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκατεργασθεισαςκατεργασθενταςκατ·εργασ·θεισ·αςκατ·εργασ·θε[ι]ντ·ας
Datκατεργασθεισαιςκατεργασθεισι, κατεργασθεισινκατ·εργασ·θεισ·αιςκατ·εργασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκατεργασθεισωνκατεργασθεντωνκατ·εργασ·θεισ·ωνκατ·εργασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεργασθησομενηκατεργασθησομενεκατ·εργασ·θησομεν·ηκατ·εργασ·θησομεν·ε
Nomκατεργασθησομενοςκατ·εργασ·θησομεν·ος
Accκατεργασθησομενηνκατεργασθησομενονκατ·εργασ·θησομεν·ηνκατ·εργασ·θησομεν·ον
Datκατεργασθησομενῃκατεργασθησομενῳκατ·εργασ·θησομεν·ῃκατ·εργασ·θησομεν·ῳ
Genκατεργασθησομενηςκατεργασθησομενουκατ·εργασ·θησομεν·ηςκατ·εργασ·θησομεν·ου
PlVocκατεργασθησομεναικατεργασθησομενοικατεργασθησομενακατ·εργασ·θησομεν·αικατ·εργασ·θησομεν·οικατ·εργασ·θησομεν·α
Nom
Accκατεργασθησομεναςκατεργασθησομενουςκατ·εργασ·θησομεν·αςκατ·εργασ·θησομεν·ους
Datκατεργασθησομεναιςκατεργασθησομενοιςκατ·εργασ·θησομεν·αιςκατ·εργασ·θησομεν·οις
Genκατεργασθησομενωνκατεργασθησομενωνκατ·εργασ·θησομεν·ωνκατ·εργασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 03:46:35 EST