καρδια • KARDIA • kardia

Search: καρδιᾳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καρδίακαρδίαlexical form
καρδιᾳ; καρδιακαρδίακαρδι·ᾳ; καρδι·α(fem) dat sg; (fem) nom|voc sg

καρδία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκαρδια[GNT][LXX]καρδι·α
Nom
Accκαρδιαν[GNT][LXX]καρδι·αν
Datκαρδιᾳ[GNT][LXX]καρδι·ᾳ
Genκαρδιας[GNT][LXX]καρδι·ας
PlVocκαρδιαι[GNT][LXX]καρδι·αι
Nom
Accκαρδιας[GNT][LXX]καρδι·ας
Datκαρδιαις[GNT][LXX]καρδι·αις
Genκαρδιων[GNT][LXX]καρδι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 28-Jul-2021 16:05:01 EDT