κακος • KAKOS • kakos

Search: κακου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κακου; κακουκακόςκακ·ου; κακ·ουneu gen sg; mas gen sg
κακου; κακουκακόωκακ(ο)·ου; κακ(ο)·εpres mp imp 2nd sg; pres act imp 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κακουκακόωκακ(ο)·ουpres mp imp 2nd sg
κακουκακόωκακ(ο)·εpres act imp 2nd sg
κακουκακόςκακ·ουneu gen sg
κακουκακόςκακ·ουmas gen sg

κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκακη[LXX]κακεκακ·ηκακ·ε
Nomκακος[GNT][LXX]κακ·ος
Accκακην[GNT][LXX]κακον[GNT][LXX]κακ·ηνκακ·ον
Datκακῃ[LXX]κακῳ[GNT][LXX]κακ·ῃκακ·ῳ
Genκακης[LXX]κακου[GNT][LXX]κακ·ηςκακ·ου
PlVocκακαι[GNT][LXX]κακοι[GNT][LXX]κακα[GNT][LXX]κακ·αικακ·οικακ·α
Nom
Accκακας[LXX]κακους[GNT][LXX]κακ·αςκακ·ους
Datκακαιςκακοις[LXX]κακ·αιςκακ·οις
Genκακων[GNT][LXX]κακ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 29-Oct-2020 04:32:04 EDT