κακος • KAKOS • kakos

Search: κακοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κακοικακόςκακ·οιmas nom|voc pl
κακοι; κακοι; κακοι; κακοι; κακοι; κακοικακόωκακ(ο)·οι; κακ(ο)·ει; κακ(ο)·ῃ; κακ(ο)·ῃ; κακ(ο)·ει; κακ(ο)·ῃpres act opt 3rd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κακοικακόωκακ(ο)·οιpres act opt 3rd sg
κακοικακόωκακ(ο)·ειpres act ind 3rd sg
κακοικακόωκακ(ο)·ῃpres act sub 3rd sg
κακοικακόωκακ(ο)·ῃpres mp ind 2nd sg
κακοικακόωκακ(ο)·ειpres mp ind 2nd sg classical
κακοικακόωκακ(ο)·ῃpres mp sub 2nd sg
κακοικακόςκακ·οιmas nom|voc pl

κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκακη[LXX]κακεκακ·ηκακ·ε
Nomκακος[GNT][LXX]κακ·ος
Accκακην[GNT][LXX]κακον[GNT][LXX]κακ·ηνκακ·ον
Datκακῃ[LXX]κακῳ[GNT][LXX]κακ·ῃκακ·ῳ
Genκακης[LXX]κακου[GNT][LXX]κακ·ηςκακ·ου
PlVocκακαι[GNT][LXX]κακοι[GNT][LXX]κακα[GNT][LXX]κακ·αικακ·οικακ·α
Nom
Accκακας[LXX]κακους[GNT][LXX]κακ·αςκακ·ους
Datκακαιςκακοις[LXX]κακ·αιςκακ·οις
Genκακων[GNT][LXX]κακ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 09-Apr-2020 10:15:31 EDT