κακοπαθια κακοπαθεια • KAKOPAQIA KAKOPAQEIA • kakopathia kakopatheia

Search: κακοπαθιας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κακοπαθιας; κακοπαθιαςκακοπαθίακακοπαθι·ας; κακοπαθι·ας(fem) acc pl; (fem) gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κακοπαθιαςκακοπαθίακακοπαθι·ας(fem) acc pl
κακοπαθιαςκακοπαθίακακοπαθι·ας(fem) gen sg

κακο·παθία v.l. -θεια, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκακοπαθιακακοπαθι·α
Nom
Accκακοπαθιανκακοπαθι·αν
Datκακοπαθιᾳκακοπαθι·ᾳ
Genκακοπαθιας[GNT]κακοπαθι·ας
PlVocκακοπαθιαικακοπαθι·αι
Nom
Accκακοπαθιας[GNT]κακοπαθι·ας
Datκακοπαθιαιςκακοπαθι·αις
Genκακοπαθιωνκακοπαθι·ων
1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκακοπαθειακακοπαθει·α
Nom
Accκακοπαθειαν[LXX]κακοπαθει·αν
Datκακοπαθειᾳκακοπαθει·ᾳ
Genκακοπαθειας[GNT][LXX]κακοπαθει·ας
PlVocκακοπαθειαικακοπαθει·αι
Nom
Accκακοπαθειας[GNT][LXX]κακοπαθει·ας
Datκακοπαθειαιςκακοπαθει·αις
Genκακοπαθειωνκακοπαθει·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 08-Apr-2020 20:30:57 EDT