καθαιρεω • KAQAIREW • kathaireō

Search: καθειλεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καθειλεν; καθειλενκαθαιρέωκαθ·ε·ελ·[σ]ε(ν); καθ·ε·ελ·ε(ν)1aor act ind 3rd sg; 2aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καθειλενκαθαιρέωκαθ·ε·ελ·[σ]ε(ν)1aor act ind 3rd sg
καθειλενκαθαιρέωκαθ·ε·ελ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg

καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθαιρω[LXX]καθ·αιρ(ε)·ωκαθαιρουμαικαθ·αιρ(ε)·ομαι
2ndκαθαιρειςκαθ·αιρ(ε)·ειςκαθαιρῃ, καθαιρει[GNT], καθαιρεισαικαθ·αιρ(ε)·ῃ, καθ·αιρ(ε)·ει classical, καθ·αιρ(ε)·εσαι alt
3rdκαθαιρει[GNT]καθ·αιρ(ε)·εικαθαιρειταικαθ·αιρ(ε)·εται
Pl1stκαθαιρουμενκαθ·αιρ(ε)·ομενκαθαιρουμεθακαθ·αιρ(ε)·ομεθα
2ndκαθαιρειτε[LXX]καθ·αιρ(ε)·ετεκαθαιρεισθεκαθ·αιρ(ε)·εσθε
3rdκαθαιρουσιν[LXX], καθαιρουσικαθ·αιρ(ε)·ουσι(ν), καθ·αιρ(ε)·ουσι(ν)καθαιρουνταικαθ·αιρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθαιρω[LXX]καθ·αιρ(ε)·ωκαθαιρωμαικαθ·αιρ(ε)·ωμαι
2ndκαθαιρῃςκαθ·αιρ(ε)·ῃςκαθαιρῃκαθ·αιρ(ε)·ῃ
3rdκαθαιρῃκαθ·αιρ(ε)·ῃκαθαιρηταικαθ·αιρ(ε)·ηται
Pl1stκαθαιρωμενκαθ·αιρ(ε)·ωμενκαθαιρωμεθακαθ·αιρ(ε)·ωμεθα
2ndκαθαιρητεκαθ·αιρ(ε)·ητεκαθαιρησθεκαθ·αιρ(ε)·ησθε
3rdκαθαιρωσιν, καθαιρωσικαθ·αιρ(ε)·ωσι(ν)καθαιρωνταικαθ·αιρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθαιροιμικαθ·αιρ(ε)·οιμικαθαιροιμηνκαθ·αιρ(ε)·οιμην
2ndκαθαιροιςκαθ·αιρ(ε)·οιςκαθαιροιοκαθ·αιρ(ε)·οιο
3rdκαθαιροικαθ·αιρ(ε)·οικαθαιροιτοκαθ·αιρ(ε)·οιτο
Pl1stκαθαιροιμενκαθ·αιρ(ε)·οιμενκαθαιροιμεθακαθ·αιρ(ε)·οιμεθα
2ndκαθαιροιτεκαθ·αιρ(ε)·οιτεκαθαιροισθεκαθ·αιρ(ε)·οισθε
3rdκαθαιροιεν, καθαιροισανκαθ·αιρ(ε)·οιεν, καθ·αιρ(ε)·οισαν altκαθαιροιντοκαθ·αιρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθαιρει[GNT]καθ·αιρ(ε)·εκαθαιρουκαθ·αιρ(ε)·ου
3rdκαθαιρειτωκαθ·αιρ(ε)·ετωκαθαιρεισθωκαθ·αιρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκαθαιρειτε[LXX]καθ·αιρ(ε)·ετεκαθαιρεισθεκαθ·αιρ(ε)·εσθε
3rdκαθαιρειτωσαν, καθαιρουντωνκαθ·αιρ(ε)·ετωσαν, καθ·αιρ(ε)·οντων classicalκαθαιρεισθωσαν, καθαιρεισθωνκαθ·αιρ(ε)·εσθωσαν, καθ·αιρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθαιρειν[LXX]​καθ·αιρ(ε)·εινκαθαιρεισθαι[GNT]​καθ·αιρ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθαιρουσακαθαιρουνκαθ·αιρ(ε)·ουσ·ακαθ·αιρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκαθαιρων[LXX]καθ·αιρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαθαιρουσανκαθαιρουντα[LXX]καθ·αιρ(ε)·ουσ·ανκαθ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκαθαιρουσῃκαθαιρουντικαθ·αιρ(ε)·ουσ·ῃκαθ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκαθαιρουσηςκαθαιρουντοςκαθ·αιρ(ε)·ουσ·ηςκαθ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαθαιρουσαικαθαιρουντες[GNT][LXX]καθαιρουντα[LXX]καθ·αιρ(ε)·ουσ·αικαθ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·εςκαθ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαθαιρουσαςκαθαιρουνταςκαθ·αιρ(ε)·ουσ·αςκαθ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκαθαιρουσαιςκαθαιρουσι, καθαιρουσιν[LXX]καθ·αιρ(ε)·ουσ·αιςκαθ·αιρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), καθ·αιρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαθαιρουσωνκαθαιρουντωνκαθ·αιρ(ε)·ουσ·ωνκαθ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθαιρουμενηκαθαιρουμενεκαθ·αιρ(ε)·ομεν·ηκαθ·αιρ(ε)·ομεν·ε
Nomκαθαιρουμενοςκαθ·αιρ(ε)·ομεν·ος
Accκαθαιρουμενηνκαθαιρουμενονκαθ·αιρ(ε)·ομεν·ηνκαθ·αιρ(ε)·ομεν·ον
Datκαθαιρουμενῃκαθαιρουμενῳκαθ·αιρ(ε)·ομεν·ῃκαθ·αιρ(ε)·ομεν·ῳ
Genκαθαιρουμενηςκαθαιρουμενουκαθ·αιρ(ε)·ομεν·ηςκαθ·αιρ(ε)·ομεν·ου
PlVocκαθαιρουμεναικαθαιρουμενοικαθαιρουμενακαθ·αιρ(ε)·ομεν·αικαθ·αιρ(ε)·ομεν·οικαθ·αιρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accκαθαιρουμεναςκαθαιρουμενουςκαθ·αιρ(ε)·ομεν·αςκαθ·αιρ(ε)·ομεν·ους
Datκαθαιρουμεναιςκαθαιρουμενοιςκαθ·αιρ(ε)·ομεν·αιςκαθ·αιρ(ε)·ομεν·οις
Genκαθαιρουμενωνκαθαιρουμενωνκαθ·αιρ(ε)·ομεν·ωνκαθ·αιρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθῃρουνκαθ·ε·αιρ(ε)·ονκαθῃρουμηνκαθ·ε·αιρ(ε)·ομην
2ndκαθῃρειςκαθ·ε·αιρ(ε)·εςκαθῃρουκαθ·ε·αιρ(ε)·ου
3rdκαθῃρεικαθ·ε·αιρ(ε)·εκαθῃρειτοκαθ·ε·αιρ(ε)·ετο
Pl1stκαθῃρουμενκαθ·ε·αιρ(ε)·ομενκαθῃρουμεθακαθ·ε·αιρ(ε)·ομεθα
2ndκαθῃρειτεκαθ·ε·αιρ(ε)·ετεκαθῃρεισθεκαθ·ε·αιρ(ε)·εσθε
3rdκαθῃρουν, καθῃρουσανκαθ·ε·αιρ(ε)·ον, καθ·ε·αιρ(ε)·οσαν altκαθῃρουντοκαθ·ε·αιρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθελω[GNT][LXX]καθ·ελ(ε)·[σ]ωκαθελουμαικαθ·ελ(ε)·[σ]ομαι
2ndκαθελεις[LXX]καθ·ελ(ε)·[σ]ειςκαθελῃ, καθελει[LXX], καθελεισαικαθ·ελ(ε)·[σ]ῃ, καθ·ελ(ε)·[σ]ει classical, καθ·ελ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdκαθελει[LXX]καθ·ελ(ε)·[σ]εικαθελειταικαθ·ελ(ε)·[σ]εται
Pl1stκαθελουμενκαθ·ελ(ε)·[σ]ομενκαθελουμεθακαθ·ελ(ε)·[σ]ομεθα
2ndκαθελειτε[LXX]καθ·ελ(ε)·[σ]ετεκαθελεισθεκαθ·ελ(ε)·[σ]εσθε
3rdκαθελουσιν[LXX], καθελουσικαθ·ελ(ε)·[σ]ουσι(ν), καθ·ελ(ε)·[σ]ουσι(ν)καθελουνταικαθ·ελ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθελοιμικαθ·ελ(ε)·[σ]οιμικαθελοιμηνκαθ·ελ(ε)·[σ]οιμην
2ndκαθελοιςκαθ·ελ(ε)·[σ]οιςκαθελοιοκαθ·ελ(ε)·[σ]οιο
3rdκαθελοικαθ·ελ(ε)·[σ]οικαθελοιτοκαθ·ελ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stκαθελοιμενκαθ·ελ(ε)·[σ]οιμενκαθελοιμεθακαθ·ελ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndκαθελοιτεκαθ·ελ(ε)·[σ]οιτεκαθελοισθεκαθ·ελ(ε)·[σ]οισθε
3rdκαθελοιενκαθ·ελ(ε)·[σ]οιενκαθελοιντοκαθ·ελ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθελειν[GNT][LXX]​καθ·ελ(ε)·[σ]εινκαθελεισθαι​καθ·ελ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθελουσακαθελουνκαθ·ελ(ε)·[σ]ουσ·ακαθ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomκαθελων[GNT]καθ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accκαθελουσανκαθελουντακαθ·ελ(ε)·[σ]ουσ·ανκαθ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datκαθελουσῃκαθελουντικαθ·ελ(ε)·[σ]ουσ·ῃκαθ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genκαθελουσηςκαθελουντοςκαθ·ελ(ε)·[σ]ουσ·ηςκαθ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocκαθελουσαικαθελουντεςκαθελουντακαθ·ελ(ε)·[σ]ουσ·αικαθ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςκαθ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαθελουσαςκαθελουνταςκαθ·ελ(ε)·[σ]ουσ·αςκαθ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datκαθελουσαιςκαθελουσι, καθελουσιν[LXX]καθ·ελ(ε)·[σ]ουσ·αιςκαθ·ελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), καθ·ελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genκαθελουσωνκαθελουντωνκαθ·ελ(ε)·[σ]ουσ·ωνκαθ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθελουμενηκαθελουμενεκαθ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηκαθ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomκαθελουμενοςκαθ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accκαθελουμενηνκαθελουμενονκαθ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηνκαθ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datκαθελουμενῃκαθελουμενῳκαθ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ῃκαθ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genκαθελουμενηςκαθελουμενουκαθ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηςκαθ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocκαθελουμεναικαθελουμενοικαθελουμενακαθ·ελ(ε)·[σ]ομεν·αικαθ·ελ(ε)·[σ]ομεν·οικαθ·ελ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accκαθελουμεναςκαθελουμενουςκαθ·ελ(ε)·[σ]ομεν·αςκαθ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datκαθελουμεναιςκαθελουμενοιςκαθ·ελ(ε)·[σ]ομεν·αιςκαθ·ελ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genκαθελουμενωνκαθελουμενωνκαθ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ωνκαθ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθειλακαθ·ε·ελ·[σ]ακαθειλαμηνκαθ·ε·ελ·[σ]αμην
2ndκαθειλαςκαθ·ε·ελ·[σ]αςκαθειλωκαθ·ε·ελ·[σ]ω
3rdκαθειλεν[GNT][LXX], καθειλεκαθ·ε·ελ·[σ]ε(ν), καθ·ε·ελ·[σ]ε(ν)καθειλατοκαθ·ε·ελ·[σ]ατο
Pl1stκαθειλαμενκαθ·ε·ελ·[σ]αμενκαθειλαμεθακαθ·ε·ελ·[σ]αμεθα
2ndκαθειλατεκαθ·ε·ελ·[σ]ατεκαθειλασθεκαθ·ε·ελ·[σ]ασθε
3rdκαθειλαν[LXX]καθ·ε·ελ·[σ]ανκαθειλαντοκαθ·ε·ελ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθελω[GNT][LXX]καθ·ελ·[σ]ωκαθελωμαικαθ·ελ·[σ]ωμαι
2ndκαθελῃς[LXX]καθ·ελ·[σ]ῃςκαθελῃκαθ·ελ·[σ]ῃ
3rdκαθελῃκαθ·ελ·[σ]ῃκαθεληταικαθ·ελ·[σ]ηται
Pl1stκαθελωμενκαθ·ελ·[σ]ωμενκαθελωμεθακαθ·ελ·[σ]ωμεθα
2ndκαθελητεκαθ·ελ·[σ]ητεκαθελησθεκαθ·ελ·[σ]ησθε
3rdκαθελωσιν, καθελωσικαθ·ελ·[σ]ωσι(ν)καθελωνταικαθ·ελ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθελαιμικαθ·ελ·[σ]αιμικαθελαιμηνκαθ·ελ·[σ]αιμην
2ndκαθελαις, καθελειαςκαθ·ελ·[σ]αις, καθ·ελ·[σ]ειας classicalκαθελαιοκαθ·ελ·[σ]αιο
3rdκαθελαι, καθελειεκαθ·ελ·[σ]αι, καθ·ελ·[σ]ειε classicalκαθελαιτοκαθ·ελ·[σ]αιτο
Pl1stκαθελαιμενκαθ·ελ·[σ]αιμενκαθελαιμεθακαθ·ελ·[σ]αιμεθα
2ndκαθελαιτεκαθ·ελ·[σ]αιτεκαθελαισθεκαθ·ελ·[σ]αισθε
3rdκαθελαιεν, καθελαισαν, καθελειαν, καθελειενκαθ·ελ·[σ]αιεν, καθ·ελ·[σ]αισαν alt, καθ·ελ·[σ]ειαν classical, καθ·ελ·[σ]ειεν classicalκαθελαιντοκαθ·ελ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθελονκαθ·ελ·[σ]ονκαθελαικαθ·ελ·[σ]αι
3rdκαθελατωκαθ·ελ·[σ]ατωκαθελασθωκαθ·ελ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndκαθελατεκαθ·ελ·[σ]ατεκαθελασθεκαθ·ελ·[σ]ασθε
3rdκαθελατωσαν, καθελαντωνκαθ·ελ·[σ]ατωσαν, καθ·ελ·[σ]αντων classicalκαθελασθωσαν, καθελασθωνκαθ·ελ·[σ]ασθωσαν, καθ·ελ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθελαι​καθ·ελ·[σ]αι​καθελασθαι​καθ·ελ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθελασακαθελαςκαθελανκαθ·ελ·[σ]ασ·ακαθ·ελ·[σ]α[ντ]·ςκαθ·ελ·[σ]αν[τ]
Nom
Accκαθελασανκαθελαντακαθ·ελ·[σ]ασ·ανκαθ·ελ·[σ]αντ·α
Datκαθελασῃκαθελαντικαθ·ελ·[σ]ασ·ῃκαθ·ελ·[σ]αντ·ι
Genκαθελασηςκαθελαντοςκαθ·ελ·[σ]ασ·ηςκαθ·ελ·[σ]αντ·ος
PlVocκαθελασαικαθελαντεςκαθελαντακαθ·ελ·[σ]ασ·αικαθ·ελ·[σ]αντ·εςκαθ·ελ·[σ]αντ·α
Nom
Accκαθελασαςκαθελανταςκαθ·ελ·[σ]ασ·αςκαθ·ελ·[σ]αντ·ας
Datκαθελασαιςκαθελασι, καθελασινκαθ·ελ·[σ]ασ·αιςκαθ·ελ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genκαθελασωνκαθελαντωνκαθ·ελ·[σ]ασ·ωνκαθ·ελ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθελαμενηκαθελαμενεκαθ·ελ·[σ]αμεν·ηκαθ·ελ·[σ]αμεν·ε
Nomκαθελαμενοςκαθ·ελ·[σ]αμεν·ος
Accκαθελαμενηνκαθελαμενονκαθ·ελ·[σ]αμεν·ηνκαθ·ελ·[σ]αμεν·ον
Datκαθελαμενῃκαθελαμενῳκαθ·ελ·[σ]αμεν·ῃκαθ·ελ·[σ]αμεν·ῳ
Genκαθελαμενηςκαθελαμενουκαθ·ελ·[σ]αμεν·ηςκαθ·ελ·[σ]αμεν·ου
PlVocκαθελαμεναικαθελαμενοικαθελαμενακαθ·ελ·[σ]αμεν·αικαθ·ελ·[σ]αμεν·οικαθ·ελ·[σ]αμεν·α
Nom
Accκαθελαμεναςκαθελαμενουςκαθ·ελ·[σ]αμεν·αςκαθ·ελ·[σ]αμεν·ους
Datκαθελαμεναιςκαθελαμενοιςκαθ·ελ·[σ]αμεν·αιςκαθ·ελ·[σ]αμεν·οις
Genκαθελαμενωνκαθελαμενωνκαθ·ελ·[σ]αμεν·ωνκαθ·ελ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθειλον[LXX]καθ·ε·ελ·ονκαθειλομηνκαθ·ε·ελ·ομην
2ndκαθειλες[LXX]καθ·ε·ελ·εςκαθειλουκαθ·ε·ελ·ου
3rdκαθειλεν[GNT][LXX], καθειλεκαθ·ε·ελ·ε(ν), καθ·ε·ελ·ε(ν)καθειλετοκαθ·ε·ελ·ετο
Pl1stκαθειλομενκαθ·ε·ελ·ομενκαθειλομεθακαθ·ε·ελ·ομεθα
2ndκαθειλετεκαθ·ε·ελ·ετεκαθειλεσθεκαθ·ε·ελ·εσθε
3rdκαθειλον[LXX], καθειλοσαν[LXX]καθ·ε·ελ·ον, καθ·ε·ελ·οσαν altκαθειλοντοκαθ·ε·ελ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθελω[GNT][LXX]καθ·ελ·ωκαθελωμαικαθ·ελ·ωμαι
2ndκαθελῃς[LXX]καθ·ελ·ῃςκαθελῃκαθ·ελ·ῃ
3rdκαθελῃκαθ·ελ·ῃκαθεληταικαθ·ελ·ηται
Pl1stκαθελωμενκαθ·ελ·ωμενκαθελωμεθακαθ·ελ·ωμεθα
2ndκαθελητεκαθ·ελ·ητεκαθελησθεκαθ·ελ·ησθε
3rdκαθελωσιν, καθελωσικαθ·ελ·ωσι(ν)καθελωνταικαθ·ελ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθελοιμικαθ·ελ·οιμικαθελοιμηνκαθ·ελ·οιμην
2ndκαθελοιςκαθ·ελ·οιςκαθελοιοκαθ·ελ·οιο
3rdκαθελοικαθ·ελ·οικαθελοιτοκαθ·ελ·οιτο
Pl1stκαθελοιμενκαθ·ελ·οιμενκαθελοιμεθακαθ·ελ·οιμεθα
2ndκαθελοιτεκαθ·ελ·οιτεκαθελοισθεκαθ·ελ·οισθε
3rdκαθελοιεν, καθελοισανκαθ·ελ·οιεν, καθ·ελ·οισαν altκαθελοιντοκαθ·ελ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθελεκαθ·ελ·εκαθελουκαθ·ελ·ου
3rdκαθελετωκαθ·ελ·ετωκαθελεσθωκαθ·ελ·εσθω
Pl1st
2ndκαθελετεκαθ·ελ·ετεκαθελεσθεκαθ·ελ·εσθε
3rdκαθελετωσαν, καθελοντωνκαθ·ελ·ετωσαν, καθ·ελ·οντων classicalκαθελεσθωσαν, καθελεσθωνκαθ·ελ·εσθωσαν, καθ·ελ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθελειν[GNT][LXX]​καθ·ελ·εινκαθελεσθαι​καθ·ελ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθελουσακαθελονκαθ·ελ·ουσ·ακαθ·ελ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαθελων[GNT]καθ·ελ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαθελουσανκαθελοντακαθ·ελ·ουσ·ανκαθ·ελ·ο[υ]ντ·α
Datκαθελουσῃκαθελοντικαθ·ελ·ουσ·ῃκαθ·ελ·ο[υ]ντ·ι
Genκαθελουσηςκαθελοντος[LXX]καθ·ελ·ουσ·ηςκαθ·ελ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαθελουσαικαθελοντες[GNT][LXX]καθελοντακαθ·ελ·ουσ·αικαθ·ελ·ο[υ]ντ·εςκαθ·ελ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαθελουσαςκαθελονταςκαθ·ελ·ουσ·αςκαθ·ελ·ο[υ]ντ·ας
Datκαθελουσαιςκαθελουσι, καθελουσιν[LXX]καθ·ελ·ουσ·αιςκαθ·ελ·ου[ντ]·σι(ν), καθ·ελ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαθελουσωνκαθελοντωνκαθ·ελ·ουσ·ωνκαθ·ελ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθελομενηκαθελομενεκαθ·ελ·ομεν·ηκαθ·ελ·ομεν·ε
Nomκαθελομενοςκαθ·ελ·ομεν·ος
Accκαθελομενηνκαθελομενονκαθ·ελ·ομεν·ηνκαθ·ελ·ομεν·ον
Datκαθελομενῃκαθελομενῳκαθ·ελ·ομεν·ῃκαθ·ελ·ομεν·ῳ
Genκαθελομενηςκαθελομενουκαθ·ελ·ομεν·ηςκαθ·ελ·ομεν·ου
PlVocκαθελομεναικαθελομενοικαθελομενακαθ·ελ·ομεν·αικαθ·ελ·ομεν·οικαθ·ελ·ομεν·α
Nom
Accκαθελομεναςκαθελομενουςκαθ·ελ·ομεν·αςκαθ·ελ·ομεν·ους
Datκαθελομεναιςκαθελομενοιςκαθ·ελ·ομεν·αιςκαθ·ελ·ομεν·οις
Genκαθελομενωνκαθελομενωνκαθ·ελ·ομεν·ωνκαθ·ελ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθῃρημαικαθ·ῃρη·μαι
2ndκαθῃρησαικαθ·ῃρη·σαι
3rdκαθῃρηταικαθ·ῃρη·ται
Pl1stκαθῃρημεθακαθ·ῃρη·μεθα
2ndκαθῃρησθεκαθ·ῃρη·σθε
3rdκαθῃρηνταικαθ·ῃρη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθῃρησομαικαθ·ῃρη·σομαι
2ndκαθῃρησῃ, καθῃρησεικαθ·ῃρη·σῃ, καθ·ῃρη·σει classical
3rdκαθῃρησεταικαθ·ῃρη·σεται
Pl1stκαθῃρησομεθακαθ·ῃρη·σομεθα
2ndκαθῃρησεσθεκαθ·ῃρη·σεσθε
3rdκαθῃρησονταικαθ·ῃρη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθῃρησοιμηνκαθ·ῃρη·σοιμην
2ndκαθῃρησοιοκαθ·ῃρη·σοιο
3rdκαθῃρησοιτοκαθ·ῃρη·σοιτο
Pl1stκαθῃρησοιμεθακαθ·ῃρη·σοιμεθα
2ndκαθῃρησοισθεκαθ·ῃρη·σοισθε
3rdκαθῃρησοιντοκαθ·ῃρη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθῃρησοκαθ·ῃρη·σο
3rdκαθῃρησθωκαθ·ῃρη·σθω
Pl1st
2ndκαθῃρησθεκαθ·ῃρη·σθε
3rdκαθῃρησθωσαν, καθῃρησθωνκαθ·ῃρη·σθωσαν, καθ·ῃρη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθῃρησθαι​καθ·ῃρη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθῃρησεσθαι​καθ·ῃρη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθῃρημενηκαθῃρημενεκαθ·ῃρη·μεν·ηκαθ·ῃρη·μεν·ε
Nomκαθῃρημενοςκαθ·ῃρη·μεν·ος
Accκαθῃρημενηνκαθῃρημενονκαθ·ῃρη·μεν·ηνκαθ·ῃρη·μεν·ον
Datκαθῃρημενῃκαθῃρημενῳκαθ·ῃρη·μεν·ῃκαθ·ῃρη·μεν·ῳ
Genκαθῃρημενηςκαθῃρημενουκαθ·ῃρη·μεν·ηςκαθ·ῃρη·μεν·ου
PlVocκαθῃρημεναικαθῃρημενοικαθῃρημενα[LXX]καθ·ῃρη·μεν·αικαθ·ῃρη·μεν·οικαθ·ῃρη·μεν·α
Nom
Accκαθῃρημενας[LXX]καθῃρημενους[LXX]καθ·ῃρη·μεν·αςκαθ·ῃρη·μεν·ους
Datκαθῃρημεναιςκαθῃρημενοιςκαθ·ῃρη·μεν·αιςκαθ·ῃρη·μεν·οις
Genκαθῃρημενων[LXX]καθῃρημενων[LXX]καθ·ῃρη·μεν·ωνκαθ·ῃρη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθῃρημηνκαθ·ε·ῃρη·μην
2ndκαθῃρησοκαθ·ε·ῃρη·σο
3rdκαθῃρητο[LXX]καθ·ε·ῃρη·το
Pl1stκαθῃρημεθακαθ·ε·ῃρη·μεθα
2ndκαθῃρησθεκαθ·ε·ῃρη·σθε
3rdκαθῃρηντοκαθ·ε·ῃρη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαθῃρεθηνκαθ·ε·αιρε·θην
2ndκαθῃρεθης[LXX]καθ·ε·αιρε·θης
3rdκαθῃρεθη[LXX]καθ·ε·αιρε·θη
Pl1stκαθῃρεθημενκαθ·ε·αιρε·θημεν
2ndκαθῃρεθητεκαθ·ε·αιρε·θητε
3rdκαθῃρεθησανκαθ·ε·αιρε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαθαιρεθησομαικαθ·αιρε·θησομαι
2ndκαθαιρεθησῃ, καθαιρεθησεικαθ·αιρε·θησῃ, καθ·αιρε·θησει classical
3rdκαθαιρεθησεται[LXX]καθ·αιρε·θησεται
Pl1stκαθαιρεθησομεθακαθ·αιρε·θησομεθα
2ndκαθαιρεθησεσθεκαθ·αιρε·θησεσθε
3rdκαθαιρεθησονται[LXX]καθ·αιρε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαθαιρεθωκαθ·αιρε·θω
2ndκαθαιρεθῃςκαθ·αιρε·θῃς
3rdκαθαιρεθῃ[LXX]καθ·αιρε·θῃ
Pl1stκαθαιρεθωμενκαθ·αιρε·θωμεν
2ndκαθαιρεθητεκαθ·αιρε·θητε
3rdκαθαιρεθωσιν[LXX], καθαιρεθωσικαθ·αιρε·θωσι(ν), καθ·αιρε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαθαιρεθειηνκαθ·αιρε·θειην
2ndκαθαιρεθειηςκαθ·αιρε·θειης
3rdκαθαιρεθειηκαθ·αιρε·θειη
Pl1stκαθαιρεθειημεν, καθαιρεθειμενκαθ·αιρε·θειημεν, καθ·αιρε·θειμεν classical
2ndκαθαιρεθειητε, καθαιρεθειτεκαθ·αιρε·θειητε, καθ·αιρε·θειτε classical
3rdκαθαιρεθειησαν, καθαιρεθειενκαθ·αιρε·θειησαν, καθ·αιρε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαθαιρεθησοιμηνκαθ·αιρε·θησοιμην
2ndκαθαιρεθησοιοκαθ·αιρε·θησοιο
3rdκαθαιρεθησοιτοκαθ·αιρε·θησοιτο
Pl1stκαθαιρεθησοιμεθακαθ·αιρε·θησοιμεθα
2ndκαθαιρεθησοισθεκαθ·αιρε·θησοισθε
3rdκαθαιρεθησοιντοκαθ·αιρε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθαιρεθητικαθ·αιρε·θητι
3rdκαθαιρεθητωκαθ·αιρε·θητω
Pl1st
2ndκαθαιρεθητεκαθ·αιρε·θητε
3rdκαθαιρεθητωσαν, καθαιρεθεντωνκαθ·αιρε·θητωσαν, καθ·αιρε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καθαιρεθηναι​καθ·αιρε·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καθαιρεθησεσθαι​καθ·αιρε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθαιρεθεισακαθαιρεθειςκαθαιρεθενκαθ·αιρε·θεισ·ακαθ·αιρε·θει[ντ]·ςκαθ·αιρε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαθαιρεθεισανκαθαιρεθεντακαθ·αιρε·θεισ·ανκαθ·αιρε·θε[ι]ντ·α
Datκαθαιρεθεισῃκαθαιρεθεντικαθ·αιρε·θεισ·ῃκαθ·αιρε·θε[ι]ντ·ι
Genκαθαιρεθεισηςκαθαιρεθεντοςκαθ·αιρε·θεισ·ηςκαθ·αιρε·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαθαιρεθεισαικαθαιρεθεντεςκαθαιρεθεντακαθ·αιρε·θεισ·αικαθ·αιρε·θε[ι]ντ·εςκαθ·αιρε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαθαιρεθεισαςκαθαιρεθενταςκαθ·αιρε·θεισ·αςκαθ·αιρε·θε[ι]ντ·ας
Datκαθαιρεθεισαιςκαθαιρεθεισι, καθαιρεθεισινκαθ·αιρε·θεισ·αιςκαθ·αιρε·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαθαιρεθεισωνκαθαιρεθεντωνκαθ·αιρε·θεισ·ωνκαθ·αιρε·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθαιρεθησομενηκαθαιρεθησομενεκαθ·αιρε·θησομεν·ηκαθ·αιρε·θησομεν·ε
Nomκαθαιρεθησομενοςκαθ·αιρε·θησομεν·ος
Accκαθαιρεθησομενηνκαθαιρεθησομενονκαθ·αιρε·θησομεν·ηνκαθ·αιρε·θησομεν·ον
Datκαθαιρεθησομενῃκαθαιρεθησομενῳκαθ·αιρε·θησομεν·ῃκαθ·αιρε·θησομεν·ῳ
Genκαθαιρεθησομενηςκαθαιρεθησομενουκαθ·αιρε·θησομεν·ηςκαθ·αιρε·θησομεν·ου
PlVocκαθαιρεθησομεναικαθαιρεθησομενοικαθαιρεθησομενακαθ·αιρε·θησομεν·αικαθ·αιρε·θησομεν·οικαθ·αιρε·θησομεν·α
Nom
Accκαθαιρεθησομεναςκαθαιρεθησομενουςκαθ·αιρε·θησομεν·αςκαθ·αιρε·θησομεν·ους
Datκαθαιρεθησομεναιςκαθαιρεθησομενοιςκαθ·αιρε·θησομεν·αιςκαθ·αιρε·θησομεν·οις
Genκαθαιρεθησομενωνκαθαιρεθησομενωνκαθ·αιρε·θησομεν·ωνκαθ·αιρε·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 11-Jul-2020 03:21:58 EDT