καθαρος • KAQAROS • katharos

Search: καθαρον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καθαρον; καθαρονκαθαρόςκαθαρ·ον; καθαρ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καθαρονκαθαρόςκαθαρ·ονmas acc sg
καθαρονκαθαρόςκαθαρ·ονneu nom|acc|voc sg

καθαρός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθαρα[GNT][LXX]καθαρεκαθαρ·ακαθαρ·ε
Nomκαθαρος[GNT][LXX]καθαρ·ος
Accκαθαραν[LXX]καθαρον[GNT][LXX]καθαρ·ανκαθαρ·ον
Datκαθαρᾳ[GNT][LXX]καθαρῳ[GNT][LXX]καθαρ·ᾳκαθαρ·ῳ
Genκαθαρας[GNT][LXX]καθαρου[LXX]καθαρ·αςκαθαρ·ου
PlVocκαθαραι[LXX]καθαροι[GNT][LXX]καθαρα[GNT][LXX]καθαρ·αικαθαρ·οικαθαρ·α
Nom
Accκαθαρας[GNT][LXX]καθαρους[LXX]καθαρ·αςκαθαρ·ους
Datκαθαραις[LXX]καθαροις[GNT]καθαρ·αιςκαθαρ·οις
Genκαθαρων[LXX]καθαρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 09-Jul-2020 23:18:48 EDT