θεος • QEOS • theos

Search: θεου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θεουθεόςθε·ου(mas) gen sg

θεός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocθεε[GNT][LXX]θε·ε
Nomθεος[GNT][LXX]θε·ος
Accθεον[GNT][LXX]θε·ον
Datθεῳ[GNT][LXX]θε·ῳ
Genθεου[GNT][LXX]θε·ου
PlVocθεοι[GNT][LXX]θε·οι
Nom
Accθεους[GNT][LXX]θε·ους
Datθεοις[GNT][LXX]θε·οις
Genθεων[LXX]θε·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-May-2021 23:27:58 EDT