θεοστυγης • QEOSTUGHS • theostugēs

Search: θεοστυγεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θεοστυγεις; θεοστυγεις; θεοστυγεις; θεοστυγειςθεοστυγήςθεοστυγ(ε)·ας; θεοστυγ(ε)·ας; θεοστυγ(ε)·ες; θεοστυγ(ε)·εςmas acc pl; fem acc pl; mas nom|voc pl; fem nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θεοστυγειςθεοστυγήςθεοστυγ(ε)·αςmas acc pl
θεοστυγειςθεοστυγήςθεοστυγ(ε)·αςfem acc pl
θεοστυγειςθεοστυγήςθεοστυγ(ε)·εςmas nom|voc pl
θεοστυγειςθεοστυγήςθεοστυγ(ε)·εςfem nom|voc pl

θεο·στυγής -ές

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεοστυγεςθεοστυγ(ε)·ς
Nomθεοστυγηςθεοστυγ(ε)·^ς
Accθεοστυγηθεοστυγ(ε)·α
Datθεοστυγειθεοστυγ(ε)·ι
Genθεοστυγουςθεοστυγ(ε)·ος
PlVocθεοστυγεις[GNT]θεοστυγηθεοστυγ(ε)·εςθεοστυγ(ε)·α
Nom
Accθεοστυγεις[GNT]θεοστυγ(ε)·ας
Datθεοστυγεσι, θεοστυγεσινθεοστυγ(ε)·σι(ν)
Genθεοστυγωνθεοστυγ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 21:04:59 EDT