θαυμασιος • QAUMASIOS • thaumasios

Search: θαυμασια

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θαυμασιᾳ; θαυμασια; θαυμασιαθαυμάσιοςθαυμασι·ᾳ; θαυμασι·α; θαυμασι·αfem dat sg; neu nom|acc|voc pl; fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θαυμασιαθαυμάσιοςθαυμασι·αneu nom|acc|voc pl
θαυμασιαθαυμάσιοςθαυμασι·αfem nom|voc sg
θαυμασιᾳθαυμάσιοςθαυμασι·ᾳfem dat sg

θαυμάσιος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαυμασια[GNT][LXX]θαυμασιεθαυμασι·αθαυμασι·ε
Nomθαυμασιοςθαυμασι·ος
Accθαυμασιανθαυμασιον[LXX]θαυμασι·ανθαυμασι·ον
Datθαυμασιᾳθαυμασιῳθαυμασι·ᾳθαυμασι·ῳ
Genθαυμασιαςθαυμασιουθαυμασι·αςθαυμασι·ου
PlVocθαυμασιαιθαυμασιοιθαυμασια[GNT][LXX]θαυμασι·αιθαυμασι·οιθαυμασι·α
Nom
Accθαυμασιαςθαυμασιουςθαυμασι·αςθαυμασι·ους
Datθαυμασιαιςθαυμασιοις[LXX]θαυμασι·αιςθαυμασι·οις
Genθαυμασιων[LXX]θαυμασι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 18:28:30 EST