θαυμαστος • QAUMASTOS • thaumastos

Search: θαυμαστον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θαυμαστον; θαυμαστονθαυμαστόςθαυμαστ·ον; θαυμαστ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θαυμαστονθαυμαστόςθαυμαστ·ονmas acc sg
θαυμαστονθαυμαστόςθαυμαστ·ονneu nom|acc|voc sg

θαυμαστός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαυμαστη[GNT][LXX]θαυμαστεθαυμαστ·ηθαυμαστ·ε
Nomθαυμαστος[LXX]θαυμαστ·ος
Accθαυμαστην[LXX]θαυμαστον[GNT][LXX]θαυμαστ·ηνθαυμαστ·ον
Datθαυμαστῃ[LXX]θαυμαστῳθαυμαστ·ῃθαυμαστ·ῳ
Genθαυμαστης[LXX]θαυμαστου[LXX]θαυμαστ·ηςθαυμαστ·ου
PlVocθαυμασταιθαυμαστοι[LXX]θαυμαστα[GNT][LXX]θαυμαστ·αιθαυμαστ·οιθαυμαστ·α
Nom
Accθαυμαστας[LXX]θαυμαστουςθαυμαστ·αςθαυμαστ·ους
Datθαυμασταιςθαυμαστοιςθαυμαστ·αιςθαυμαστ·οις
Genθαυμαστων[LXX]θαυμαστ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 11:06:16 EST