θαυμαστος • QAUMASTOS • thaumastos

Search: θαυμαστη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θαυμαστῃ; θαυμαστηθαυμαστόςθαυμαστ·ῃ; θαυμαστ·ηfem dat sg; fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θαυμαστηθαυμαστόςθαυμαστ·ηfem nom|voc sg
θαυμαστῃθαυμαστόςθαυμαστ·ῃfem dat sg

θαυμαστός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαυμαστη[GNT][LXX]θαυμαστεθαυμαστ·ηθαυμαστ·ε
Nomθαυμαστος[LXX]θαυμαστ·ος
Accθαυμαστην[LXX]θαυμαστον[GNT][LXX]θαυμαστ·ηνθαυμαστ·ον
Datθαυμαστῃ[LXX]θαυμαστῳθαυμαστ·ῃθαυμαστ·ῳ
Genθαυμαστης[LXX]θαυμαστου[LXX]θαυμαστ·ηςθαυμαστ·ου
PlVocθαυμασταιθαυμαστοι[LXX]θαυμαστα[GNT][LXX]θαυμαστ·αιθαυμαστ·οιθαυμαστ·α
Nom
Accθαυμαστας[LXX]θαυμαστουςθαυμαστ·αςθαυμαστ·ους
Datθαυμασταιςθαυμαστοιςθαυμαστ·αιςθαυμαστ·οις
Genθαυμαστων[LXX]θαυμαστ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 16:10:46 EST