θανατηφορος • QANATHFOROS • thanatēphoros

Search: θανατηφορον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θανατηφορον; θανατηφορον; θανατηφορονθανατηφόροςθανατηφορ·ον; θανατηφορ·ον; θανατηφορ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θανατηφορονθανατηφόροςθανατηφορ·ονmas acc sg
θανατηφορονθανατηφόροςθανατηφορ·ονfem acc sg
θανατηφορονθανατηφόροςθανατηφορ·ονneu nom|acc|voc sg

θανατη·φόρος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθανατηφορεθανατηφορ·ε
Nomθανατηφορος[LXX]θανατηφορ·ος
Accθανατηφορον[LXX]θανατηφορ·ον
Datθανατηφορῳθανατηφορ·ῳ
Genθανατηφορου[GNT]θανατηφορ·ου
PlVocθανατηφοροι[LXX]θανατηφοραθανατηφορ·οιθανατηφορ·α
Nom
Accθανατηφορουςθανατηφορ·ους
Datθανατηφοροιςθανατηφορ·οις
Genθανατηφορωνθανατηφορ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 19:32:50 EST