ζηλοω • ZHLOW • zēloō

Search: ζηλων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ζηλωνζηλόωζηλ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
ζηλων; ζηλωνζῆλοςζηλ(ε)·ων; ζηλ·ων(neu) gen pl; (mas) gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ζηλωνζηλόωζηλ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
ζηλωνζῆλοςζηλ(ε)·ων(neu) gen pl
ζηλωνζῆλοςζηλ·ων(mas) gen pl

ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζηλω[GNT]ζηλ(ο)·ωζηλουμαιζηλ(ο)·ομαι
2ndζηλοις[LXX]ζηλ(ο)·ειςζηλοι[GNT], ζηλουσαιζηλ(ο)·ῃ, ζηλ(ο)·ει classical, ζηλ(ο)·εσαι alt
3rdζηλοι[GNT]ζηλ(ο)·ειζηλουταιζηλ(ο)·εται
Pl1stζηλουμενζηλ(ο)·ομενζηλουμεθαζηλ(ο)·ομεθα
2ndζηλουτε[GNT][LXX]ζηλ(ο)·ετεζηλουσθεζηλ(ο)·εσθε
3rdζηλουσιν[GNT], ζηλουσιζηλ(ο)·ουσι(ν), ζηλ(ο)·ουσι(ν)ζηλουνταιζηλ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζηλω[GNT]ζηλ(ο)·ωζηλωμαιζηλ(ο)·ωμαι
2ndζηλοις[LXX]ζηλ(ο)·ῃςζηλοι[GNT]ζηλ(ο)·ῃ
3rdζηλοι[GNT]ζηλ(ο)·ῃζηλωται[GNT]ζηλ(ο)·ηται
Pl1stζηλωμενζηλ(ο)·ωμενζηλωμεθαζηλ(ο)·ωμεθα
2ndζηλωτεζηλ(ο)·ητεζηλωσθεζηλ(ο)·ησθε
3rdζηλωσιν, ζηλωσιζηλ(ο)·ωσι(ν)ζηλωνταιζηλ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζηλοιμιζηλ(ο)·οιμιζηλοιμηνζηλ(ο)·οιμην
2ndζηλοις[LXX]ζηλ(ο)·οιςζηλοιοζηλ(ο)·οιο
3rdζηλοι[GNT]ζηλ(ο)·οιζηλοιτοζηλ(ο)·οιτο
Pl1stζηλοιμενζηλ(ο)·οιμενζηλοιμεθαζηλ(ο)·οιμεθα
2ndζηλοιτεζηλ(ο)·οιτεζηλοισθεζηλ(ο)·οισθε
3rdζηλοιεν, ζηλοισανζηλ(ο)·οιεν, ζηλ(ο)·οισαν altζηλοιντοζηλ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndζηλου[GNT][LXX]ζηλ(ο)·εζηλου[GNT][LXX]ζηλ(ο)·ου
3rdζηλουτω[LXX]ζηλ(ο)·ετωζηλουσθωζηλ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndζηλουτε[GNT][LXX]ζηλ(ο)·ετεζηλουσθεζηλ(ο)·εσθε
3rdζηλουτωσαν, ζηλουντων[LXX]ζηλ(ο)·ετωσαν, ζηλ(ο)·οντων classicalζηλουσθωσαν, ζηλουσθωνζηλ(ο)·εσθωσαν, ζηλ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζηλουν​ζηλ(ο)·ειν​ζηλουσθαι[GNT]​ζηλ(ο)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζηλουσαζηλουνζηλ(ο)·ουσ·αζηλ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomζηλων[LXX]ζηλ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accζηλουσανζηλουνταζηλ(ο)·ουσ·ανζηλ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datζηλουσῃζηλουντιζηλ(ο)·ουσ·ῃζηλ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genζηλουσηςζηλουντοςζηλ(ο)·ουσ·ηςζηλ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocζηλουσαιζηλουντεςζηλουνταζηλ(ο)·ουσ·αιζηλ(ο)·ο[υ]ντ·εςζηλ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accζηλουσαςζηλουνταςζηλ(ο)·ουσ·αςζηλ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datζηλουσαιςζηλουσι, ζηλουσιν[GNT]ζηλ(ο)·ουσ·αιςζηλ(ο)·ου[ντ]·σι(ν), ζηλ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genζηλουσωνζηλουντων[LXX]ζηλ(ο)·ουσ·ωνζηλ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζηλουμενηζηλουμενεζηλ(ο)·ομεν·ηζηλ(ο)·ομεν·ε
Nomζηλουμενοςζηλ(ο)·ομεν·ος
Accζηλουμενηνζηλουμενονζηλ(ο)·ομεν·ηνζηλ(ο)·ομεν·ον
Datζηλουμενῃζηλουμενῳζηλ(ο)·ομεν·ῃζηλ(ο)·ομεν·ῳ
Genζηλουμενηςζηλουμενουζηλ(ο)·ομεν·ηςζηλ(ο)·ομεν·ου
PlVocζηλουμεναιζηλουμενοιζηλουμεναζηλ(ο)·ομεν·αιζηλ(ο)·ομεν·οιζηλ(ο)·ομεν·α
Nom
Accζηλουμεναςζηλουμενουςζηλ(ο)·ομεν·αςζηλ(ο)·ομεν·ους
Datζηλουμεναιςζηλουμενοιςζηλ(ο)·ομεν·αιςζηλ(ο)·ομεν·οις
Genζηλουμενωνζηλουμενωνζηλ(ο)·ομεν·ωνζηλ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζηλουν[LXX]ε·ζηλ(ο)·ονεζηλουμηνε·ζηλ(ο)·ομην
2ndεζηλουςε·ζηλ(ο)·εςεζηλουε·ζηλ(ο)·ου
3rdεζηλουε·ζηλ(ο)·εεζηλουτοε·ζηλ(ο)·ετο
Pl1stεζηλουμενε·ζηλ(ο)·ομενεζηλουμεθαε·ζηλ(ο)·ομεθα
2ndεζηλουτεε·ζηλ(ο)·ετεεζηλουσθεε·ζηλ(ο)·εσθε
3rdεζηλουν[LXX], εζηλουσανε·ζηλ(ο)·ον, ε·ζηλ(ο)·οσαν altεζηλουντοε·ζηλ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζηλωσω[LXX]ζηλω·σωζηλωσομαιζηλω·σομαι
2ndζηλωσειςζηλω·σειςζηλωσῃ[LXX], ζηλωσει[LXX], ζηλωσεσαιζηλω·σῃ, ζηλω·σει classical, ζηλω·σεσαι alt
3rdζηλωσει[LXX]ζηλω·σειζηλωσεταιζηλω·σεται
Pl1stζηλωσομενζηλω·σομενζηλωσομεθαζηλω·σομεθα
2ndζηλωσετεζηλω·σετεζηλωσεσθεζηλω·σεσθε
3rdζηλωσουσιν, ζηλωσουσιζηλω·σουσι(ν)ζηλωσονταιζηλω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζηλωσοιμιζηλω·σοιμιζηλωσοιμηνζηλω·σοιμην
2ndζηλωσοιςζηλω·σοιςζηλωσοιοζηλω·σοιο
3rdζηλωσοιζηλω·σοιζηλωσοιτοζηλω·σοιτο
Pl1stζηλωσοιμενζηλω·σοιμενζηλωσοιμεθαζηλω·σοιμεθα
2ndζηλωσοιτεζηλω·σοιτεζηλωσοισθεζηλω·σοισθε
3rdζηλωσοιενζηλω·σοιενζηλωσοιντοζηλω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζηλωσειν​ζηλω·σειν​ζηλωσεσθαι​ζηλω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζηλωσουσαζηλωσον[GNT][LXX]ζηλω·σουσ·αζηλω·σο[υ]ν[τ]
Nomζηλωσωνζηλω·σο[υ]ν[τ]·^
Accζηλωσουσανζηλωσονταζηλω·σουσ·ανζηλω·σο[υ]ντ·α
Datζηλωσουσῃζηλωσοντιζηλω·σουσ·ῃζηλω·σο[υ]ντ·ι
Genζηλωσουσηςζηλωσοντοςζηλω·σουσ·ηςζηλω·σο[υ]ντ·ος
PlVocζηλωσουσαιζηλωσοντεςζηλωσονταζηλω·σουσ·αιζηλω·σο[υ]ντ·εςζηλω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accζηλωσουσαςζηλωσονταςζηλω·σουσ·αςζηλω·σο[υ]ντ·ας
Datζηλωσουσαιςζηλωσουσι, ζηλωσουσινζηλω·σουσ·αιςζηλω·σου[ντ]·σι(ν)
Genζηλωσουσωνζηλωσοντωνζηλω·σουσ·ωνζηλω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζηλωσομενηζηλωσομενεζηλω·σομεν·ηζηλω·σομεν·ε
Nomζηλωσομενοςζηλω·σομεν·ος
Accζηλωσομενηνζηλωσομενονζηλω·σομεν·ηνζηλω·σομεν·ον
Datζηλωσομενῃζηλωσομενῳζηλω·σομεν·ῃζηλω·σομεν·ῳ
Genζηλωσομενηςζηλωσομενουζηλω·σομεν·ηςζηλω·σομεν·ου
PlVocζηλωσομεναιζηλωσομενοιζηλωσομεναζηλω·σομεν·αιζηλω·σομεν·οιζηλω·σομεν·α
Nom
Accζηλωσομεναςζηλωσομενουςζηλω·σομεν·αςζηλω·σομεν·ους
Datζηλωσομεναιςζηλωσομενοιςζηλω·σομεν·αιςζηλω·σομεν·οις
Genζηλωσομενωνζηλωσομενωνζηλω·σομεν·ωνζηλω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζηλωσα[LXX]ε·ζηλω·σαεζηλωσαμηνε·ζηλω·σαμην
2ndεζηλωσαςε·ζηλω·σαςεζηλωσωε·ζηλω·σω
3rdεζηλωσεν[LXX], εζηλωσεε·ζηλω·σε(ν), ε·ζηλω·σε(ν)εζηλωσατοε·ζηλω·σατο
Pl1stεζηλωσαμενε·ζηλω·σαμενεζηλωσαμεθαε·ζηλω·σαμεθα
2ndεζηλωσατεε·ζηλω·σατεεζηλωσασθεε·ζηλω·σασθε
3rdεζηλωσαν[LXX]ε·ζηλω·σανεζηλωσαντοε·ζηλω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζηλωσω[LXX]ζηλω·σωζηλωσωμαιζηλω·σωμαι
2ndζηλωσῃς[LXX]ζηλω·σῃςζηλωσῃ[LXX]ζηλω·σῃ
3rdζηλωσῃ[LXX]ζηλω·σῃζηλωσηταιζηλω·σηται
Pl1stζηλωσωμενζηλω·σωμενζηλωσωμεθαζηλω·σωμεθα
2ndζηλωσητεζηλω·σητεζηλωσησθεζηλω·σησθε
3rdζηλωσωσιν, ζηλωσωσιζηλω·σωσι(ν)ζηλωσωνταιζηλω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζηλωσαιμιζηλω·σαιμιζηλωσαιμηνζηλω·σαιμην
2ndζηλωσαις, ζηλωσειαςζηλω·σαις, ζηλω·σειας classicalζηλωσαιοζηλω·σαιο
3rdζηλωσαι[LXX], ζηλωσειεζηλω·σαι, ζηλω·σειε classicalζηλωσαιτοζηλω·σαιτο
Pl1stζηλωσαιμενζηλω·σαιμενζηλωσαιμεθαζηλω·σαιμεθα
2ndζηλωσαιτεζηλω·σαιτεζηλωσαισθεζηλω·σαισθε
3rdζηλωσαιεν, ζηλωσαισαν, ζηλωσειαν, ζηλωσειενζηλω·σαιεν, ζηλω·σαισαν alt, ζηλω·σειαν classical, ζηλω·σειεν classicalζηλωσαιντοζηλω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndζηλωσον[GNT][LXX]ζηλω·σονζηλωσαι[LXX]ζηλω·σαι
3rdζηλωσατωζηλω·σατωζηλωσασθωζηλω·σασθω
Pl1st
2ndζηλωσατε[LXX]ζηλω·σατεζηλωσασθεζηλω·σασθε
3rdζηλωσατωσαν, ζηλωσαντωνζηλω·σατωσαν, ζηλω·σαντων classicalζηλωσασθωσαν, ζηλωσασθωνζηλω·σασθωσαν, ζηλω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζηλωσαι[LXX]​ζηλω·σαιζηλωσασθαι​ζηλω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζηλωσασαζηλωσας[LXX]ζηλωσανζηλω·σασ·αζηλω·σα[ντ]·ςζηλω·σαν[τ]
Nom
Accζηλωσασανζηλωσανταζηλω·σασ·ανζηλω·σαντ·α
Datζηλωσασῃζηλωσαντιζηλω·σασ·ῃζηλω·σαντ·ι
Genζηλωσασηςζηλωσαντοςζηλω·σασ·ηςζηλω·σαντ·ος
PlVocζηλωσασαιζηλωσαντες[GNT]ζηλωσανταζηλω·σασ·αιζηλω·σαντ·εςζηλω·σαντ·α
Nom
Accζηλωσασαςζηλωσανταςζηλω·σασ·αςζηλω·σαντ·ας
Datζηλωσασαιςζηλωσασι, ζηλωσασινζηλω·σασ·αιςζηλω·σα[ντ]·σι(ν)
Genζηλωσασωνζηλωσαντωνζηλω·σασ·ωνζηλω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζηλωσαμενηζηλωσαμενεζηλω·σαμεν·ηζηλω·σαμεν·ε
Nomζηλωσαμενοςζηλω·σαμεν·ος
Accζηλωσαμενηνζηλωσαμενονζηλω·σαμεν·ηνζηλω·σαμεν·ον
Datζηλωσαμενῃζηλωσαμενῳζηλω·σαμεν·ῃζηλω·σαμεν·ῳ
Genζηλωσαμενηςζηλωσαμενουζηλω·σαμεν·ηςζηλω·σαμεν·ου
PlVocζηλωσαμεναιζηλωσαμενοιζηλωσαμεναζηλω·σαμεν·αιζηλω·σαμεν·οιζηλω·σαμεν·α
Nom
Accζηλωσαμεναςζηλωσαμενουςζηλω·σαμεν·αςζηλω·σαμεν·ους
Datζηλωσαμεναιςζηλωσαμενοιςζηλω·σαμεν·αιςζηλω·σαμεν·οις
Genζηλωσαμενωνζηλωσαμενωνζηλω·σαμεν·ωνζηλω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζηλωκα[LXX]εζηλω·κα
2ndεζηλωκας, εζηλωκεςεζηλω·κας, εζηλω·κες alt
3rdεζηλωκεν, εζηλωκεεζηλω·κε(ν)
Pl1stεζηλωκαμενεζηλω·καμεν
2ndεζηλωκατεεζηλω·κατε
3rdεζηλωκασιν, εζηλωκασι, εζηλωκανεζηλω·κασι(ν), εζηλω·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζηλωκωεζηλω·κω
2ndεζηλωκῃςεζηλω·κῃς
3rdεζηλωκῃεζηλω·κῃ
Pl1stεζηλωκωμενεζηλω·κωμεν
2ndεζηλωκητεεζηλω·κητε
3rdεζηλωκωσιν, εζηλωκωσιεζηλω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζηλωκοιμι, εζηλωκοιηνεζηλω·κοιμι, εζηλω·κοιην classical
2ndεζηλωκοις, εζηλωκοιηςεζηλω·κοις, εζηλω·κοιης classical
3rdεζηλωκοι, εζηλωκοιηεζηλω·κοι, εζηλω·κοιη classical
Pl1stεζηλωκοιμενεζηλω·κοιμεν
2ndεζηλωκοιτεεζηλω·κοιτε
3rdεζηλωκοιενεζηλω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεζηλωκεεζηλω·κε
3rdεζηλωκετωεζηλω·κετω
Pl1st
2ndεζηλωκετεεζηλω·κετε
3rdεζηλωκετωσανεζηλω·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εζηλωκεναι​εζηλω·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεζηλωκυιαεζηλωκοςεζηλω·κυι·αεζηλω·κο[τ]·ς
Nomεζηλωκωςεζηλω·κο[τ]·^ς
Accεζηλωκυιανεζηλωκοταεζηλω·κυι·ανεζηλω·κοτ·α
Datεζηλωκυιᾳεζηλωκοτιεζηλω·κυι·ᾳεζηλω·κοτ·ι
Genεζηλωκυιαςεζηλωκοτοςεζηλω·κυι·αςεζηλω·κοτ·ος
PlVocεζηλωκυιαιεζηλωκοτεςεζηλωκοταεζηλω·κυι·αιεζηλω·κοτ·εςεζηλω·κοτ·α
Nom
Accεζηλωκυιαςεζηλωκοταςεζηλω·κυι·αςεζηλω·κοτ·ας
Datεζηλωκυιαιςεζηλωκοσι, εζηλωκοσινεζηλω·κυι·αιςεζηλω·κο[τ]·σι(ν)
Genεζηλωκυιωνεζηλωκοτωνεζηλω·κυι·ωνεζηλω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζηλωκειν, εζηλωκηε·εζηλω·κειν, ε·εζηλω·κη classical
2ndεζηλωκεις, εζηλωκηςε·εζηλω·κεις, ε·εζηλω·κης classical
3rdεζηλωκειε·εζηλω·κει
Pl1stεζηλωκειμεν, εζηλωκεμενε·εζηλω·κειμεν, ε·εζηλω·κεμεν classical
2ndεζηλωκειτε, εζηλωκετεε·εζηλω·κειτε, ε·εζηλω·κετε classical
3rdεζηλωκεισαν, εζηλωκεσανε·εζηλω·κεισαν, ε·εζηλω·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 02:26:54 EST