ευαρεστος • EUARESTOS • euarestos

Search: ευαρεστον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευαρεστον; ευαρεστον; ευαρεστονεὐάρεστοςευαρεστ·ον; ευαρεστ·ον; ευαρεστ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευαρεστονεὐάρεστοςευαρεστ·ονmas acc sg
ευαρεστονεὐάρεστοςευαρεστ·ονfem acc sg
ευαρεστονεὐάρεστοςευαρεστ·ονneu nom|acc|voc sg

εὐ·άρεστος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευαρεστεευαρεστ·ε
Nomευαρεστος[GNT][LXX]ευαρεστ·ος
Accευαρεστον[GNT][LXX]ευαρεστ·ον
Datευαρεστῳευαρεστ·ῳ
Genευαρεστουευαρεστ·ου
PlVocευαρεστοι[GNT]ευαρεσταευαρεστ·οιευαρεστ·α
Nom
Accευαρεστους[GNT]ευαρεστ·ους
Datευαρεστοιςευαρεστ·οις
Genευαρεστωνευαρεστ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 16:13:04 EST