ευχη • EUCH EUXH • euchē

Search: ευχην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευχηνεὐχήευχ·ην(fem) acc sg

εὐχή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocευχη[GNT][LXX]ευχ·η
Nom
Accευχην[GNT][LXX]ευχ·ην
Datευχῃευχ·ῃ
Genευχης[LXX]ευχ·ης
PlVocευχαι[LXX]ευχ·αι
Nom
Accευχας[LXX]ευχ·ας
Datευχαις[LXX]ευχ·αις
Genευχων[LXX]ευχ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Jan-2021 04:24:12 EST