ευρυχωρος • EURUCWROS EURUXWROS • euruchōros

Search: ευρυχωρον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευρυχωρον; ευρυχωρον; ευρυχωρονεὐρύχωροςευρυχωρ·ον; ευρυχωρ·ον; ευρυχωρ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευρυχωρονεὐρύχωροςευρυχωρ·ονmas acc sg
ευρυχωρονεὐρύχωροςευρυχωρ·ονfem acc sg
ευρυχωρονεὐρύχωροςευρυχωρ·ονneu nom|acc|voc sg

εὐρύ·χωρος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευρυχωρεευρυχωρ·ε
Nomευρυχωρος[GNT][LXX]ευρυχωρ·ος
Accευρυχωρον[LXX]ευρυχωρ·ον
Datευρυχωρῳ[LXX]ευρυχωρ·ῳ
Genευρυχωρουευρυχωρ·ου
PlVocευρυχωροι[LXX]ευρυχωραευρυχωρ·οιευρυχωρ·α
Nom
Accευρυχωρουςευρυχωρ·ους
Datευρυχωροιςευρυχωρ·οις
Genευρυχωρωνευρυχωρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 10:14:22 EST