ευδοκια • EUDOKIA • eudokia

Search: ευδοκιαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευδοκιανεὐδοκίαευδοκι·αν(fem) acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευδοκιανεὐδοκίαευδοκι·αν(fem) acc sg

εὐ·δοκία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocευδοκια[GNT][LXX]ευδοκι·α
Nom
Accευδοκιαν[GNT][LXX]ευδοκι·αν
Datευδοκιᾳ[LXX]ευδοκι·ᾳ
Genευδοκιας[GNT][LXX]ευδοκι·ας
PlVocευδοκιαιευδοκι·αι
Nom
Accευδοκιας[GNT][LXX]ευδοκι·ας
Datευδοκιαις[LXX]ευδοκι·αις
Genευδοκιωνευδοκι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 20:28:08 EST