εισπορευομαι • EISPOREUOMAI • eisporeuomai

Search: εισπορευωνται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εισπορευωνταιεἰσπορεύομαιεισ·πορευ·ωνταιpres mp sub 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εισπορευωνταιεἰσπορεύομαιεισ·πορευ·ωνταιpres mp sub 3rd pl

εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισπορευομαι[LXX]εισ·πορευ·ομαι
2ndεισπορευῃ[LXX], εισπορευει, εισπορευεσαιεισ·πορευ·ῃ, εισ·πορευ·ει classical, εισ·πορευ·εσαι alt
3rdεισπορευεται[GNT][LXX]εισ·πορευ·εται
Pl1stεισπορευομεθα[LXX]εισ·πορευ·ομεθα
2ndεισπορευεσθε[LXX]εισ·πορευ·εσθε
3rdεισπορευονται[GNT][LXX]εισ·πορευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισπορευωμαι[LXX]εισ·πορευ·ωμαι
2ndεισπορευῃ[LXX]εισ·πορευ·ῃ
3rdεισπορευηται[LXX]εισ·πορευ·ηται
Pl1stεισπορευωμεθαεισ·πορευ·ωμεθα
2ndεισπορευησθε[LXX]εισ·πορευ·ησθε
3rdεισπορευωνται[LXX]εισ·πορευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισπορευοιμηνεισ·πορευ·οιμην
2ndεισπορευοιοεισ·πορευ·οιο
3rdεισπορευοιτοεισ·πορευ·οιτο
Pl1stεισπορευοιμεθαεισ·πορευ·οιμεθα
2ndεισπορευοισθεεισ·πορευ·οισθε
3rdεισπορευοιντοεισ·πορευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεισπορευουεισ·πορευ·ου
3rdεισπορευεσθω[LXX]εισ·πορευ·εσθω
Pl1st
2ndεισπορευεσθε[LXX]εισ·πορευ·εσθε
3rdεισπορευεσθωσαν[LXX], εισπορευεσθωνεισ·πορευ·εσθωσαν, εισ·πορευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισπορευεσθαι[LXX]​εισ·πορευ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισπορευομενη[LXX]εισπορευομενεεισ·πορευ·ομεν·ηεισ·πορευ·ομεν·ε
Nomεισπορευομενος[GNT][LXX]εισ·πορευ·ομεν·ος
Accεισπορευομενην[LXX]εισπορευομενον[GNT][LXX]εισ·πορευ·ομεν·ηνεισ·πορευ·ομεν·ον
Datεισπορευομενῃεισπορευομενῳ[LXX]εισ·πορευ·ομεν·ῃεισ·πορευ·ομεν·ῳ
Genεισπορευομενηςεισπορευομενου[LXX]εισ·πορευ·ομεν·ηςεισ·πορευ·ομεν·ου
PlVocεισπορευομεναι[GNT]εισπορευομενοι[GNT][LXX]εισπορευομενα[LXX]εισ·πορευ·ομεν·αιεισ·πορευ·ομεν·οιεισ·πορευ·ομεν·α
Nom
Accεισπορευομεναςεισπορευομενους[GNT][LXX]εισ·πορευ·ομεν·αςεισ·πορευ·ομεν·ους
Datεισπορευομεναιςεισπορευομενοις[LXX]εισ·πορευ·ομεν·αιςεισ·πορευ·ομεν·οις
Genεισπορευομενων[GNT][LXX]εισπορευομενων[GNT][LXX]εισ·πορευ·ομεν·ωνεισ·πορευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισεπορευομην[LXX]εισ·ε·πορευ·ομην
2ndεισεπορευουεισ·ε·πορευ·ου
3rdεισεπορευετο[GNT][LXX]εισ·ε·πορευ·ετο
Pl1stεισεπορευομεθαεισ·ε·πορευ·ομεθα
2ndεισεπορευεσθε[LXX]εισ·ε·πορευ·εσθε
3rdεισεπορευοντο[LXX]εισ·ε·πορευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισπορευσομαιεισ·πορευ·σομαι
2ndεισπορευσῃ, εισπορευσει, εισπορευσεσαιεισ·πορευ·σῃ, εισ·πορευ·σει classical, εισ·πορευ·σεσαι alt
3rdεισπορευσεται[LXX]εισ·πορευ·σεται
Pl1stεισπορευσομεθα[LXX]εισ·πορευ·σομεθα
2ndεισπορευσεσθεεισ·πορευ·σεσθε
3rdεισπορευσονταιεισ·πορευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισπορευσοιμηνεισ·πορευ·σοιμην
2ndεισπορευσοιοεισ·πορευ·σοιο
3rdεισπορευσοιτοεισ·πορευ·σοιτο
Pl1stεισπορευσοιμεθαεισ·πορευ·σοιμεθα
2ndεισπορευσοισθεεισ·πορευ·σοισθε
3rdεισπορευσοιντοεισ·πορευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισπορευσεσθαι​εισ·πορευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισπορευσομενηεισπορευσομενεεισ·πορευ·σομεν·ηεισ·πορευ·σομεν·ε
Nomεισπορευσομενοςεισ·πορευ·σομεν·ος
Accεισπορευσομενηνεισπορευσομενονεισ·πορευ·σομεν·ηνεισ·πορευ·σομεν·ον
Datεισπορευσομενῃεισπορευσομενῳεισ·πορευ·σομεν·ῃεισ·πορευ·σομεν·ῳ
Genεισπορευσομενηςεισπορευσομενουεισ·πορευ·σομεν·ηςεισ·πορευ·σομεν·ου
PlVocεισπορευσομεναιεισπορευσομενοιεισπορευσομεναεισ·πορευ·σομεν·αιεισ·πορευ·σομεν·οιεισ·πορευ·σομεν·α
Nom
Accεισπορευσομεναςεισπορευσομενουςεισ·πορευ·σομεν·αςεισ·πορευ·σομεν·ους
Datεισπορευσομεναιςεισπορευσομενοιςεισ·πορευ·σομεν·αιςεισ·πορευ·σομεν·οις
Genεισπορευσομενωνεισπορευσομενωνεισ·πορευ·σομεν·ωνεισ·πορευ·σομεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισπεπορευμαιεισ·πεπορευ·μαι
2ndεισπεπορευσαιεισ·πεπορευ·σαι
3rdεισπεπορευταιεισ·πεπορευ·ται
Pl1stεισπεπορευμεθαεισ·πεπορευ·μεθα
2ndεισπεπορευσθεεισ·πεπορευ·σθε
3rdεισπεπορευνται[LXX]εισ·πεπορευ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισπεπορευσομαιεισ·πεπορευ·σομαι
2ndεισπεπορευσῃ, εισπεπορευσειεισ·πεπορευ·σῃ, εισ·πεπορευ·σει classical
3rdεισπεπορευσεταιεισ·πεπορευ·σεται
Pl1stεισπεπορευσομεθαεισ·πεπορευ·σομεθα
2ndεισπεπορευσεσθεεισ·πεπορευ·σεσθε
3rdεισπεπορευσονταιεισ·πεπορευ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισπεπορευσοιμηνεισ·πεπορευ·σοιμην
2ndεισπεπορευσοιοεισ·πεπορευ·σοιο
3rdεισπεπορευσοιτοεισ·πεπορευ·σοιτο
Pl1stεισπεπορευσοιμεθαεισ·πεπορευ·σοιμεθα
2ndεισπεπορευσοισθεεισ·πεπορευ·σοισθε
3rdεισπεπορευσοιντοεισ·πεπορευ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεισπεπορευσοεισ·πεπορευ·σο
3rdεισπεπορευσθωεισ·πεπορευ·σθω
Pl1st
2ndεισπεπορευσθεεισ·πεπορευ·σθε
3rdεισπεπορευσθωσαν, εισπεπορευσθωνεισ·πεπορευ·σθωσαν, εισ·πεπορευ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισπεπορευσθαι​εισ·πεπορευ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισπεπορευσεσθαι​εισ·πεπορευ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισπεπορευμενηεισπεπορευμενεεισ·πεπορευ·μεν·ηεισ·πεπορευ·μεν·ε
Nomεισπεπορευμενοςεισ·πεπορευ·μεν·ος
Accεισπεπορευμενηνεισπεπορευμενονεισ·πεπορευ·μεν·ηνεισ·πεπορευ·μεν·ον
Datεισπεπορευμενῃεισπεπορευμενῳεισ·πεπορευ·μεν·ῃεισ·πεπορευ·μεν·ῳ
Genεισπεπορευμενηςεισπεπορευμενουεισ·πεπορευ·μεν·ηςεισ·πεπορευ·μεν·ου
PlVocεισπεπορευμεναιεισπεπορευμενοιεισπεπορευμεναεισ·πεπορευ·μεν·αιεισ·πεπορευ·μεν·οιεισ·πεπορευ·μεν·α
Nom
Accεισπεπορευμεναςεισπεπορευμενους[LXX]εισ·πεπορευ·μεν·αςεισ·πεπορευ·μεν·ους
Datεισπεπορευμεναιςεισπεπορευμενοιςεισ·πεπορευ·μεν·αιςεισ·πεπορευ·μεν·οις
Genεισπεπορευμενων[LXX]εισπεπορευμενων[LXX]εισ·πεπορευ·μεν·ωνεισ·πεπορευ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισεπεπορευμηνεισ·ε·πεπορευ·μην
2ndεισεπεπορευσοεισ·ε·πεπορευ·σο
3rdεισεπεπορευτοεισ·ε·πεπορευ·το
Pl1stεισεπεπορευμεθαεισ·ε·πεπορευ·μεθα
2ndεισεπεπορευσθεεισ·ε·πεπορευ·σθε
3rdεισεπεπορευντοεισ·ε·πεπορευ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισπεπορευμηνεισ·[ε]·πεπορευ·μην
2ndεισπεπορευσοεισ·[ε]·πεπορευ·σο
3rdεισπεπορευτοεισ·[ε]·πεπορευ·το
Pl1stεισπεπορευμεθαεισ·[ε]·πεπορευ·μεθα
2ndεισπεπορευσθεεισ·[ε]·πεπορευ·σθε
3rdεισπεπορευντοεισ·[ε]·πεπορευ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεισεπορευθηνεισ·ε·πορευ·θην
2ndεισεπορευθηςεισ·ε·πορευ·θης
3rdεισεπορευθη[LXX]εισ·ε·πορευ·θη
Pl1stεισεπορευθημενεισ·ε·πορευ·θημεν
2ndεισεπορευθητεεισ·ε·πορευ·θητε
3rdεισεπορευθησανεισ·ε·πορευ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεισπορευθησομαιεισ·πορευ·θησομαι
2ndεισπορευθησῃ, εισπορευθησειεισ·πορευ·θησῃ, εισ·πορευ·θησει classical
3rdεισπορευθησεταιεισ·πορευ·θησεται
Pl1stεισπορευθησομεθαεισ·πορευ·θησομεθα
2ndεισπορευθησεσθεεισ·πορευ·θησεσθε
3rdεισπορευθησονταιεισ·πορευ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεισπορευθωεισ·πορευ·θω
2ndεισπορευθῃςεισ·πορευ·θῃς
3rdεισπορευθῃεισ·πορευ·θῃ
Pl1stεισπορευθωμενεισ·πορευ·θωμεν
2ndεισπορευθητεεισ·πορευ·θητε
3rdεισπορευθωσιν, εισπορευθωσιεισ·πορευ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεισπορευθειηνεισ·πορευ·θειην
2ndεισπορευθειηςεισ·πορευ·θειης
3rdεισπορευθειηεισ·πορευ·θειη
Pl1stεισπορευθειημεν, εισπορευθειμενεισ·πορευ·θειημεν, εισ·πορευ·θειμεν classical
2ndεισπορευθειητε, εισπορευθειτεεισ·πορευ·θειητε, εισ·πορευ·θειτε classical
3rdεισπορευθειησαν, εισπορευθειενεισ·πορευ·θειησαν, εισ·πορευ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεισπορευθησοιμηνεισ·πορευ·θησοιμην
2ndεισπορευθησοιοεισ·πορευ·θησοιο
3rdεισπορευθησοιτοεισ·πορευ·θησοιτο
Pl1stεισπορευθησοιμεθαεισ·πορευ·θησοιμεθα
2ndεισπορευθησοισθεεισ·πορευ·θησοισθε
3rdεισπορευθησοιντοεισ·πορευ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεισπορευθητιεισ·πορευ·θητι
3rdεισπορευθητωεισ·πορευ·θητω
Pl1st
2ndεισπορευθητεεισ·πορευ·θητε
3rdεισπορευθητωσαν, εισπορευθεντωνεισ·πορευ·θητωσαν, εισ·πορευ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εισπορευθηναι​εισ·πορευ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εισπορευθησεσθαι​εισ·πορευ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισπορευθεισαεισπορευθειςεισπορευθενεισ·πορευ·θεισ·αεισ·πορευ·θει[ντ]·ςεισ·πορευ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεισπορευθεισανεισπορευθενταεισ·πορευ·θεισ·ανεισ·πορευ·θε[ι]ντ·α
Datεισπορευθεισῃεισπορευθεντιεισ·πορευ·θεισ·ῃεισ·πορευ·θε[ι]ντ·ι
Genεισπορευθεισηςεισπορευθεντοςεισ·πορευ·θεισ·ηςεισ·πορευ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεισπορευθεισαιεισπορευθεντες[LXX]εισπορευθενταεισ·πορευ·θεισ·αιεισ·πορευ·θε[ι]ντ·εςεισ·πορευ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεισπορευθεισαςεισπορευθενταςεισ·πορευ·θεισ·αςεισ·πορευ·θε[ι]ντ·ας
Datεισπορευθεισαιςεισπορευθεισι, εισπορευθεισινεισ·πορευ·θεισ·αιςεισ·πορευ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεισπορευθεισωνεισπορευθεντωνεισ·πορευ·θεισ·ωνεισ·πορευ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισπορευθησομενηεισπορευθησομενεεισ·πορευ·θησομεν·ηεισ·πορευ·θησομεν·ε
Nomεισπορευθησομενοςεισ·πορευ·θησομεν·ος
Accεισπορευθησομενηνεισπορευθησομενονεισ·πορευ·θησομεν·ηνεισ·πορευ·θησομεν·ον
Datεισπορευθησομενῃεισπορευθησομενῳεισ·πορευ·θησομεν·ῃεισ·πορευ·θησομεν·ῳ
Genεισπορευθησομενηςεισπορευθησομενουεισ·πορευ·θησομεν·ηςεισ·πορευ·θησομεν·ου
PlVocεισπορευθησομεναιεισπορευθησομενοιεισπορευθησομεναεισ·πορευ·θησομεν·αιεισ·πορευ·θησομεν·οιεισ·πορευ·θησομεν·α
Nom
Accεισπορευθησομεναςεισπορευθησομενουςεισ·πορευ·θησομεν·αςεισ·πορευ·θησομεν·ους
Datεισπορευθησομεναιςεισπορευθησομενοιςεισ·πορευ·θησομεν·αιςεισ·πορευ·θησομεν·οις
Genεισπορευθησομενωνεισπορευθησομενωνεισ·πορευ·θησομεν·ωνεισ·πορευ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 28-Sep-2020 10:00:10 EDT