ειδωλοθυτος • EIDWLOQUTOS • eidōlothutos

Search: ειδωλοθυτων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ειδωλοθυτων; ειδωλοθυτων; ειδωλοθυτωνεἰδωλόθυτοςειδωλοθυτ·ων; ειδωλοθυτ·ων; ειδωλοθυτ·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ειδωλοθυτωνεἰδωλόθυτοςειδωλοθυτ·ωνneu gen pl
ειδωλοθυτωνεἰδωλόθυτοςειδωλοθυτ·ωνmas gen pl
ειδωλοθυτωνεἰδωλόθυτοςειδωλοθυτ·ωνfem gen pl

εἰδωλό·θυτος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocειδωλοθυτεειδωλοθυτ·ε
Nomειδωλοθυτοςειδωλοθυτ·ος
Accειδωλοθυτον[GNT]ειδωλοθυτ·ον
Datειδωλοθυτῳειδωλοθυτ·ῳ
Genειδωλοθυτουειδωλοθυτ·ου
PlVocειδωλοθυτοιειδωλοθυτα[GNT]ειδωλοθυτ·οιειδωλοθυτ·α
Nom
Accειδωλοθυτουςειδωλοθυτ·ους
Datειδωλοθυτοιςειδωλοθυτ·οις
Genειδωλοθυτων[GNT][LXX]ειδωλοθυτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 08:45:19 EST