δοξα • DOXA DOCA • doxa

Search: δοξῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δοξῃδόξαδοξ·ῃ(fem) dat sg
δοξῃ; δοξῃ; δοξῃδοκέωδοκ·σῃ; δοκ·σῃ; δοκ·σῃ1aor act sub 3rd sg; 1aor mp sub 2nd sg; fut mp ind 2nd sg

δόξα, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδοξα[GNT][LXX]δοξ·α
Nom
Accδοξαν[GNT][LXX]δοξ·αν
Datδοξῃ[GNT][LXX]δοξ·ῃ
Genδοξης[GNT][LXX]δοξ·ης
PlVocδοξαι[LXX]δοξ·αι
Nom
Accδοξας[GNT][LXX]δοξ·ας
Datδοξαις[LXX]δοξ·αις
Genδοξων[LXX]δοξ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 10:01:27 EDT