δολος • DOLOS • dolos

Search: δολου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δολουδόλοςδολ·ου(mas) gen sg
δολου; δολουδολόωδολ(ο)·ου; δολ(ο)·εpres mp imp 2nd sg; pres act imp 2nd sg

δόλος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδολεδολ·ε
Nomδολος[GNT][LXX]δολ·ος
Accδολον[GNT][LXX]δολ·ον
Datδολῳ[GNT][LXX]δολ·ῳ
Genδολου[GNT][LXX]δολ·ου
PlVocδολοιδολ·οι
Nom
Accδολους[LXX]δολ·ους
Datδολοιςδολ·οις
Genδολωνδολ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Jan-2021 15:40:56 EST