δολιος • DOLIOS • dolios

Search: δολιοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δολιοιδόλιοςδολι·οιmas nom|voc pl
δολιοι; δολιοι; δολιοι; δολιοι; δολιοι; δολιοιδολιόωδολι(ο)·οι; δολι(ο)·ει; δολι(ο)·ῃ; δολι(ο)·ῃ; δολι(ο)·ει; δολι(ο)·ῃpres act opt 3rd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δολιοιδολιόωδολι(ο)·οιpres act opt 3rd sg
δολιοιδολιόωδολι(ο)·ειpres act ind 3rd sg
δολιοιδολιόωδολι(ο)·ῃpres act sub 3rd sg
δολιοιδολιόωδολι(ο)·ῃpres mp ind 2nd sg
δολιοιδολιόωδολι(ο)·ειpres mp ind 2nd sg classical
δολιοιδολιόωδολι(ο)·ῃpres mp sub 2nd sg
δολιοιδόλιοςδολι·οιmas nom|voc pl

δόλιος -ία -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδολια[LXX]δολιεδολι·αδολι·ε
Nomδολιος[LXX]δολι·ος
Accδολιαν[LXX]δολιον[LXX]δολι·ανδολι·ον
Datδολιᾳ[LXX]δολιῳ[LXX]δολι·ᾳδολι·ῳ
Genδολιας[LXX]δολιου[LXX]δολι·αςδολι·ου
PlVocδολιαι[LXX]δολιοι[GNT][LXX]δολια[LXX]δολι·αιδολι·οιδολι·α
Nom
Accδολιας[LXX]δολιουςδολι·αςδολι·ους
Datδολιαιςδολιοις[LXX]δολι·αιςδολι·οις
Genδολιων[LXX]δολι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 02:11:06 EST