δεκατος • DEKATOS • dekatos

Search: δεκατον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δεκατον; δεκατονδέκατοςδεκατ·ον; δεκατ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δεκατονδέκατοςδεκατ·ονmas acc sg
δεκατονδέκατοςδεκατ·ονneu nom|acc|voc sg

δέκατος -η -ον

Quantifier (Ordinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεκατη[GNT][LXX]δεκατεδεκατ·ηδεκατ·ε
Nomδεκατος[GNT][LXX]δεκατ·ος
Accδεκατην[GNT][LXX]δεκατον[GNT][LXX]δεκατ·ηνδεκατ·ον
Datδεκατῃ[LXX]δεκατῳ[LXX]δεκατ·ῃδεκατ·ῳ
Genδεκατης[LXX]δεκατου[LXX]δεκατ·ηςδεκατ·ου
PlVocδεκαται[LXX]δεκατοιδεκατα[LXX]δεκατ·αιδεκατ·οιδεκατ·α
Nom
Accδεκατας[GNT][LXX]δεκατουςδεκατ·αςδεκατ·ους
Datδεκαταις[LXX]δεκατοιςδεκατ·αιςδεκατ·οις
Genδεκατων[LXX]δεκατ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 19:06:32 EST