δωδεκατος • DWDEKATOS • dōdekatos

Search: δωδεκατῳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δωδεκατῳ; δωδεκατῳδωδέκατοςδωδεκατ·ῳ; δωδεκατ·ῳneu dat sg; mas dat sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δωδεκατῳδωδέκατοςδωδεκατ·ῳneu dat sg
δωδεκατῳδωδέκατοςδωδεκατ·ῳmas dat sg

δω·δέκατος -η -ον

Quantifier (Ordinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδωδεκατηδωδεκατεδωδεκατ·ηδωδεκατ·ε
Nomδωδεκατος[GNT][LXX]δωδεκατ·ος
Accδωδεκατηνδωδεκατον[LXX]δωδεκατ·ηνδωδεκατ·ον
Datδωδεκατῃ[LXX]δωδεκατῳ[LXX]δωδεκατ·ῃδωδεκατ·ῳ
Genδωδεκατηςδωδεκατου[LXX]δωδεκατ·ηςδωδεκατ·ου
PlVocδωδεκαταιδωδεκατοιδωδεκαταδωδεκατ·αιδωδεκατ·οιδωδεκατ·α
Nom
Accδωδεκαταςδωδεκατουςδωδεκατ·αςδωδεκατ·ους
Datδωδεκαταιςδωδεκατοιςδωδεκατ·αιςδωδεκατ·οις
Genδωδεκατωνδωδεκατ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Sep-2019 12:29:45 EDT