δυναμις • DUNAMIS • dunamis

Search: δυναμεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δυναμεις; δυναμειςδύναμιςδυναμ(ι)·ας; δυναμ(ι)·ες(fem) acc pl; (fem) nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δυναμειςδύναμιςδυναμ(ι)·ας(fem) acc pl
δυναμειςδύναμιςδυναμ(ι)·ες(fem) nom|voc pl

δύναμις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδυναμιδυναμι
Nomδυναμις[GNT][LXX]δυναμ(ι)·ς
Accδυναμιν[GNT][LXX]δυναμ(ι)·ν
Datδυναμει[GNT][LXX]δυναμ(ι)·ι
Genδυναμεως[GNT][LXX]δυναμ(ι)·ος
PlVocδυναμεις[GNT][LXX]δυναμ(ι)·ες
Nom
Accδυναμεις[GNT][LXX]δυναμ(ι)·ας
Datδυναμεσι, δυναμεσιν[GNT][LXX]δυναμ(ι)·σι(ν), δυναμ(ι)·σι(ν)
Genδυναμεων[GNT][LXX]δυναμ(ι)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 05-Jun-2020 12:36:30 EDT