δυνατος • DUNATOS • dunatos

Search: δυνατη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δυνατῃ; δυνατηδυνατόςδυνατ·ῃ; δυνατ·ηfem dat sg; fem nom|voc sg
δυνατῃ; δυνατῃ; δυνατῃδυνατέωδυνατ(ε)·ῃ; δυνατ(ε)·ῃ; δυνατ(ε)·ῃpres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δυνατηδυνατόςδυνατ·ηfem nom|voc sg
δυνατῃδυνατέωδυνατ(ε)·ῃpres act sub 3rd sg
δυνατῃδυνατέωδυνατ(ε)·ῃpres mp ind 2nd sg
δυνατῃδυνατέωδυνατ(ε)·ῃpres mp sub 2nd sg
δυνατῃδυνατόςδυνατ·ῃfem dat sg

δυνατός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυνατη[LXX]δυνατε[LXX]δυνατ·ηδυνατ·ε
Nomδυνατος[GNT][LXX]δυνατ·ος
Accδυνατηνδυνατον[GNT][LXX]δυνατ·ηνδυνατ·ον
Datδυνατῃδυνατῳδυνατ·ῃδυνατ·ῳ
Genδυνατηςδυνατου[LXX]δυνατ·ηςδυνατ·ου
PlVocδυναται[GNT][LXX]δυνατοι[GNT][LXX]δυνατα[GNT][LXX]δυνατ·αιδυνατ·οιδυνατ·α
Nom
Accδυναταςδυνατους[LXX]δυνατ·αςδυνατ·ους
Datδυναταιςδυνατοις[LXX]δυνατ·αιςδυνατ·οις
Genδυνατων[LXX]δυνατ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 15:40:14 EST