δουλος • DOULOS • doulos

Search: δουλος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δουλοςδοῦλος[1]δουλ·οςmas nom sg
δουλοςδοῦλος[2]δουλ·ος(mas) nom sg
δοῦλος[1]δοῦλος[1]lexical form
δοῦλος[2]δοῦλος[2]lexical form
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δουλοςδοῦλος[1]δουλ·οςmas nom sg
δουλοςδοῦλος[2]δουλ·ος(mas) nom sg

δοῦλος[1] -η -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδουλη[GNT][LXX]δουλε[GNT]δουλ·ηδουλ·ε
Nomδουλος[GNT][LXX]δουλ·ος
Accδουλην[LXX]δουλον[GNT][LXX]δουλ·ηνδουλ·ον
Datδουλῃ[LXX]δουλῳ[GNT][LXX]δουλ·ῃδουλ·ῳ
Genδουλης[GNT][LXX]δουλου[GNT][LXX]δουλ·ηςδουλ·ου
PlVocδουλαι[LXX]δουλοι[GNT][LXX]δουλα[GNT][LXX]δουλ·αιδουλ·οιδουλ·α
Nom
Accδουλας[GNT][LXX]δουλους[GNT][LXX]δουλ·αςδουλ·ους
Datδουλαιςδουλοις[GNT][LXX]δουλ·αιςδουλ·οις
Genδουλων[GNT][LXX]δουλ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-Aug-2020 22:53:17 EDT