δουλος • DOULOS • doulos

Search: δουλοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δουλοιδοῦλος[1]δουλ·οιmas nom|voc pl
δουλοιδοῦλος[2]δουλ·οι(mas) nom|voc pl
δουλοι; δουλοι; δουλοι; δουλοι; δουλοι; δουλοιδουλόωδουλ(ο)·οι; δουλ(ο)·ει; δουλ(ο)·ῃ; δουλ(ο)·ῃ; δουλ(ο)·ει; δουλ(ο)·ῃpres act opt 3rd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δουλοιδουλόωδουλ(ο)·οιpres act opt 3rd sg
δουλοιδουλόωδουλ(ο)·ειpres act ind 3rd sg
δουλοιδουλόωδουλ(ο)·ῃpres act sub 3rd sg
δουλοιδουλόωδουλ(ο)·ῃpres mp ind 2nd sg
δουλοιδουλόωδουλ(ο)·ειpres mp ind 2nd sg classical
δουλοιδουλόωδουλ(ο)·ῃpres mp sub 2nd sg
δουλοιδοῦλος[2]δουλ·οι(mas) nom|voc pl
δουλοιδοῦλος[1]δουλ·οιmas nom|voc pl

δοῦλος[1] -η -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδουλη[GNT][LXX]δουλε[GNT]δουλ·ηδουλ·ε
Nomδουλος[GNT][LXX]δουλ·ος
Accδουλην[LXX]δουλον[GNT][LXX]δουλ·ηνδουλ·ον
Datδουλῃ[LXX]δουλῳ[GNT][LXX]δουλ·ῃδουλ·ῳ
Genδουλης[GNT][LXX]δουλου[GNT][LXX]δουλ·ηςδουλ·ου
PlVocδουλαι[LXX]δουλοι[GNT][LXX]δουλα[GNT][LXX]δουλ·αιδουλ·οιδουλ·α
Nom
Accδουλας[GNT][LXX]δουλους[GNT][LXX]δουλ·αςδουλ·ους
Datδουλαιςδουλοις[GNT][LXX]δουλ·αιςδουλ·οις
Genδουλων[GNT][LXX]δουλ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 19:37:28 EST