δουλος • DOULOS • doulos

Search: δουλοις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δουλοιςδοῦλος[2]δουλ·οις(mas) dat pl
δουλοις; δουλοιςδοῦλος[1]δουλ·οις; δουλ·οιςneu dat pl; mas dat pl
δουλοις; δουλοις; δουλοιςδουλόωδουλ(ο)·εις; δουλ(ο)·οις; δουλ(ο)·ῃςpres act ind 2nd sg; pres act opt 2nd sg; pres act sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δουλοιςδουλόωδουλ(ο)·ειςpres act ind 2nd sg
δουλοιςδουλόωδουλ(ο)·οιςpres act opt 2nd sg
δουλοιςδουλόωδουλ(ο)·ῃςpres act sub 2nd sg
δουλοιςδοῦλος[2]δουλ·οις(mas) dat pl
δουλοιςδοῦλος[1]δουλ·οιςneu dat pl
δουλοιςδοῦλος[1]δουλ·οιςmas dat pl

δοῦλος[2], -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδουλε[GNT]δουλ·ε
Nomδουλος[GNT][LXX]δουλ·ος
Accδουλον[GNT][LXX]δουλ·ον
Datδουλῳ[GNT][LXX]δουλ·ῳ
Genδουλου[GNT][LXX]δουλ·ου
PlVocδουλοι[GNT][LXX]δουλ·οι
Nom
Accδουλους[GNT][LXX]δουλ·ους
Datδουλοις[GNT][LXX]δουλ·οις
Genδουλων[GNT][LXX]δουλ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 17:50:58 EST