δοκος • DOKOS • dokos

Search: δοκον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δοκονδοκόςδοκ·ον(fem) acc sg

δοκός, -οῦ, ἡ

Noun (Fem. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδοκεδοκ·ε
Nomδοκος[GNT][LXX]δοκ·ος
Accδοκον[GNT][LXX]δοκ·ον
Datδοκῳδοκ·ῳ
Genδοκουδοκ·ου
PlVocδοκοι[LXX]δοκ·οι
Nom
Accδοκους[LXX]δοκ·ους
Datδοκοιςδοκ·οις
Genδοκων[GNT][LXX]δοκ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 23-Apr-2021 01:40:30 EDT