διχοτομεω • DICOTOMEW DIXOTOMEW • dichotomeō

Search: διχοτομησει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διχοτομησει; διχοτομησειδιχοτομέωδιχοτομη·σει; διχοτομη·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διχοτομησειδιχοτομέωδιχοτομη·σειfut act ind 3rd sg
διχοτομησειδιχοτομέωδιχοτομη·σειfut mp ind 2nd sg classical

δι·χοτομέω (-, διχοτομη·σ-, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιχοτομησωδιχοτομη·σωδιχοτομησομαιδιχοτομη·σομαι
2ndδιχοτομησεις[LXX]διχοτομη·σειςδιχοτομησῃ, διχοτομησει[GNT], διχοτομησεσαιδιχοτομη·σῃ, διχοτομη·σει classical, διχοτομη·σεσαι alt
3rdδιχοτομησει[GNT]διχοτομη·σειδιχοτομησεταιδιχοτομη·σεται
Pl1stδιχοτομησομενδιχοτομη·σομενδιχοτομησομεθαδιχοτομη·σομεθα
2ndδιχοτομησετεδιχοτομη·σετεδιχοτομησεσθεδιχοτομη·σεσθε
3rdδιχοτομησουσιν, διχοτομησουσιδιχοτομη·σουσι(ν)διχοτομησονταιδιχοτομη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιχοτομησοιμιδιχοτομη·σοιμιδιχοτομησοιμηνδιχοτομη·σοιμην
2ndδιχοτομησοιςδιχοτομη·σοιςδιχοτομησοιοδιχοτομη·σοιο
3rdδιχοτομησοιδιχοτομη·σοιδιχοτομησοιτοδιχοτομη·σοιτο
Pl1stδιχοτομησοιμενδιχοτομη·σοιμενδιχοτομησοιμεθαδιχοτομη·σοιμεθα
2ndδιχοτομησοιτεδιχοτομη·σοιτεδιχοτομησοισθεδιχοτομη·σοισθε
3rdδιχοτομησοιενδιχοτομη·σοιενδιχοτομησοιντοδιχοτομη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διχοτομησειν​διχοτομη·σειν​διχοτομησεσθαι​διχοτομη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιχοτομησουσαδιχοτομησονδιχοτομη·σουσ·αδιχοτομη·σο[υ]ν[τ]
Nomδιχοτομησωνδιχοτομη·σο[υ]ν[τ]·^
Accδιχοτομησουσανδιχοτομησονταδιχοτομη·σουσ·ανδιχοτομη·σο[υ]ντ·α
Datδιχοτομησουσῃδιχοτομησοντιδιχοτομη·σουσ·ῃδιχοτομη·σο[υ]ντ·ι
Genδιχοτομησουσηςδιχοτομησοντοςδιχοτομη·σουσ·ηςδιχοτομη·σο[υ]ντ·ος
PlVocδιχοτομησουσαιδιχοτομησοντεςδιχοτομησονταδιχοτομη·σουσ·αιδιχοτομη·σο[υ]ντ·εςδιχοτομη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδιχοτομησουσαςδιχοτομησονταςδιχοτομη·σουσ·αςδιχοτομη·σο[υ]ντ·ας
Datδιχοτομησουσαιςδιχοτομησουσι, διχοτομησουσινδιχοτομη·σουσ·αιςδιχοτομη·σου[ντ]·σι(ν)
Genδιχοτομησουσωνδιχοτομησοντωνδιχοτομη·σουσ·ωνδιχοτομη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιχοτομησομενηδιχοτομησομενεδιχοτομη·σομεν·ηδιχοτομη·σομεν·ε
Nomδιχοτομησομενοςδιχοτομη·σομεν·ος
Accδιχοτομησομενηνδιχοτομησομενονδιχοτομη·σομεν·ηνδιχοτομη·σομεν·ον
Datδιχοτομησομενῃδιχοτομησομενῳδιχοτομη·σομεν·ῃδιχοτομη·σομεν·ῳ
Genδιχοτομησομενηςδιχοτομησομενουδιχοτομη·σομεν·ηςδιχοτομη·σομεν·ου
PlVocδιχοτομησομεναιδιχοτομησομενοιδιχοτομησομεναδιχοτομη·σομεν·αιδιχοτομη·σομεν·οιδιχοτομη·σομεν·α
Nom
Accδιχοτομησομεναςδιχοτομησομενουςδιχοτομη·σομεν·αςδιχοτομη·σομεν·ους
Datδιχοτομησομεναιςδιχοτομησομενοιςδιχοτομη·σομεν·αιςδιχοτομη·σομεν·οις
Genδιχοτομησομενωνδιχοτομησομενωνδιχοτομη·σομεν·ωνδιχοτομη·σομεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 05-Dec-2019 10:04:36 EST