διπλους • DIPLOUS • diplous

Search: διπλῳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διπλῳ; διπλῳδιπλοῦςδιπλ(ο)·ῳ; διπλ(ο)·ῳneu dat sg; mas dat sg
διπλω; διπλω; διπλῳ; διπλῳ; διπλῳ; διπλω; διπλω; διπλῳ; διπλῳ; διπλῳδιπλόωδιπλ(ω)·ου; διπλ(ω)·ε; διπλ(ω)·οι; διπλ(ω)·ει; διπλ(ω)·ῃ; διπλ(ω)·ω; διπλ(ω)·ω; διπλ(ω)·ῃ; διπλ(ω)·ει; διπλ(ω)·ῃpres mp imp 2nd sg; pres act imp 2nd sg; pres act opt 3rd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres act ind 1st sg; pres act sub 1st sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διπλωδιπλόωδιπλ(ω)·ουpres mp imp 2nd sg
διπλωδιπλόωδιπλ(ω)·εpres act imp 2nd sg
διπλωδιπλόωδιπλ(ω)·ωpres act ind 1st sg
διπλωδιπλόωδιπλ(ω)·ωpres act sub 1st sg
διπλῳδιπλόωδιπλ(ω)·οιpres act opt 3rd sg
διπλῳδιπλόωδιπλ(ω)·ειpres act ind 3rd sg
διπλῳδιπλόωδιπλ(ω)·ῃpres act sub 3rd sg
διπλῳδιπλόωδιπλ(ω)·ῃpres mp ind 2nd sg
διπλῳδιπλόωδιπλ(ω)·ειpres mp ind 2nd sg classical
διπλῳδιπλόωδιπλ(ω)·ῃpres mp sub 2nd sg
διπλῳδιπλοῦςδιπλ(ο)·ῳneu dat sg
διπλῳδιπλοῦςδιπλ(ο)·ῳmas dat sg

δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος

Quantifier (Multiplicative Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Contracting Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιπλη[LXX]διπλους[LXX]διπλ(ε)·η
Nom
Accδιπληνδιπλουν[GNT][LXX]διπλ(ε)·ηνδιπλ(ο)·ον
Datδιπλῃδιπλῳ[LXX]διπλ(ε)·ῃδιπλ(ο)·ῳ
Genδιπλης[GNT][LXX]διπλουδιπλ(ε)·ηςδιπλ(ο)·ου
PlVocδιπλαιδιπλοιδιπλα[GNT][LXX]διπλ(ε)·αιδιπλ(ο)·οιδιπλ(ο)·α
Nom
Accδιπλας[LXX]διπλους[LXX]διπλ(ε)·αςδιπλ(ο)·ους
Datδιπλαιςδιπλοιςδιπλ(ε)·αιςδιπλ(ο)·οις
Genδιπλωνδιπλ(ο)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 03:38:28 EST