διπλους • DIPLOUS • diplous

Search: διπλουν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διπλουν; διπλουνδιπλοῦςδιπλ(ο)·ον; διπλ(ο)·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διπλουνδιπλοῦςδιπλ(ο)·ονmas acc sg
διπλουνδιπλοῦςδιπλ(ο)·ονneu nom|acc|voc sg

δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος

Quantifier (Multiplicative Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Contracting Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιπλη[LXX]διπλους[LXX]διπλ(ε)·η
Nom
Accδιπληνδιπλουν[GNT][LXX]διπλ(ε)·ηνδιπλ(ο)·ον
Datδιπλῃδιπλῳ[LXX]διπλ(ε)·ῃδιπλ(ο)·ῳ
Genδιπλης[GNT][LXX]διπλουδιπλ(ε)·ηςδιπλ(ο)·ου
PlVocδιπλαιδιπλοιδιπλα[GNT][LXX]διπλ(ε)·αιδιπλ(ο)·οιδιπλ(ο)·α
Nom
Accδιπλας[LXX]διπλους[LXX]διπλ(ε)·αςδιπλ(ο)·ους
Datδιπλαιςδιπλοιςδιπλ(ε)·αιςδιπλ(ο)·οις
Genδιπλωνδιπλ(ο)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 01:35:21 EST