δικαιος • DIKAIOS • dikaios

Search: δικαιοις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δικαιοις; δικαιοιςδίκαιοςδικαι·οις; δικαι·οιςneu dat pl; mas dat pl
δικαιοις; δικαιοις; δικαιοιςδικαιόωδικαι(ο)·εις; δικαι(ο)·οις; δικαι(ο)·ῃςpres act ind 2nd sg; pres act opt 2nd sg; pres act sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δικαιοιςδικαιόωδικαι(ο)·ειςpres act ind 2nd sg
δικαιοιςδικαιόωδικαι(ο)·οιςpres act opt 2nd sg
δικαιοιςδικαιόωδικαι(ο)·ῃςpres act sub 2nd sg
δικαιοιςδίκαιοςδικαι·οιςneu dat pl
δικαιοιςδίκαιοςδικαι·οιςmas dat pl

δίκαιος -αία -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδικαια[GNT][LXX]δικαιε[GNT]δικαι·αδικαι·ε
Nomδικαιος[GNT][LXX]δικαι·ος
Accδικαιαν[GNT][LXX]δικαιον[GNT][LXX]δικαι·ανδικαι·ον
Datδικαιᾳ[LXX]δικαιῳ[GNT][LXX]δικαι·ᾳδικαι·ῳ
Genδικαιας[GNT][LXX]δικαιου[GNT][LXX]δικαι·αςδικαι·ου
PlVocδικαιαι[GNT]δικαιοι[GNT][LXX]δικαια[GNT][LXX]δικαι·αιδικαι·οιδικαι·α
Nom
Accδικαιας[GNT][LXX]δικαιους[GNT][LXX]δικαι·αςδικαι·ους
Datδικαιαιςδικαιοις[GNT][LXX]δικαι·αιςδικαι·οις
Genδικαιων[GNT][LXX]δικαι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 11:04:31 EST