δικαστης • DIKASTHS • dikastēs

Search: δικαστην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δικαστηνδικαστήςδικαστ·ην(mas) acc sg

δικαστής, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδικασταδικαστ·α
Nomδικαστηςδικαστ·ης
Accδικαστην[GNT][LXX]δικαστ·ην
Datδικαστῃδικαστ·ῃ
Genδικαστου[LXX]δικαστ·ου
PlVocδικασται[LXX]δικαστ·αι
Nom
Accδικαστας[LXX]δικαστ·ας
Datδικασταιςδικαστ·αις
Genδικαστωνδικαστ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 22:26:12 EDT