δικαιοω • DIKAIOW • dikaioō

Search: δικαιωσουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δικαιωσουσιν; δικαιωσουσιν; δικαιωσουσινδικαιόωδικαιω·σου[ντ]·σι(ν); δικαιω·σου[ντ]·σι(ν); δικαιω·σουσι(ν)fut act ptcp mas dat pl; fut act ptcp neu dat pl; fut act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δικαιωσουσινδικαιόωδικαιω·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp mas dat pl
δικαιωσουσινδικαιόωδικαιω·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp neu dat pl
δικαιωσουσινδικαιόωδικαιω·σουσι(ν)fut act ind 3rd pl

δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδικαιωδικαι(ο)·ωδικαιουμαιδικαι(ο)·ομαι
2ndδικαιοις[GNT][LXX]δικαι(ο)·ειςδικαιοι[GNT][LXX], δικαιουσαιδικαι(ο)·ῃ, δικαι(ο)·ει classical, δικαι(ο)·εσαι alt
3rdδικαιοι[GNT][LXX]δικαι(ο)·ειδικαιουται[GNT][LXX]δικαι(ο)·εται
Pl1stδικαιουμενδικαι(ο)·ομενδικαιουμεθαδικαι(ο)·ομεθα
2ndδικαιουτεδικαι(ο)·ετεδικαιουσθε[GNT]δικαι(ο)·εσθε
3rdδικαιουσιν, δικαιουσιδικαι(ο)·ουσι(ν)δικαιουνταιδικαι(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδικαιωδικαι(ο)·ωδικαιωμαιδικαι(ο)·ωμαι
2ndδικαιοις[GNT][LXX]δικαι(ο)·ῃςδικαιοι[GNT][LXX]δικαι(ο)·ῃ
3rdδικαιοι[GNT][LXX]δικαι(ο)·ῃδικαιωταιδικαι(ο)·ηται
Pl1stδικαιωμενδικαι(ο)·ωμενδικαιωμεθαδικαι(ο)·ωμεθα
2ndδικαιωτεδικαι(ο)·ητεδικαιωσθεδικαι(ο)·ησθε
3rdδικαιωσιν[GNT], δικαιωσιδικαι(ο)·ωσι(ν), δικαι(ο)·ωσι(ν)δικαιωνταιδικαι(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδικαιοιμιδικαι(ο)·οιμιδικαιοιμηνδικαι(ο)·οιμην
2ndδικαιοις[GNT][LXX]δικαι(ο)·οιςδικαιοιοδικαι(ο)·οιο
3rdδικαιοι[GNT][LXX]δικαι(ο)·οιδικαιοιτοδικαι(ο)·οιτο
Pl1stδικαιοιμενδικαι(ο)·οιμενδικαιοιμεθαδικαι(ο)·οιμεθα
2ndδικαιοιτεδικαι(ο)·οιτεδικαιοισθεδικαι(ο)·οισθε
3rdδικαιοιεν, δικαιοισανδικαι(ο)·οιεν, δικαι(ο)·οισαν altδικαιοιντοδικαι(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδικαιου[GNT][LXX]δικαι(ο)·εδικαιου[GNT][LXX]δικαι(ο)·ου
3rdδικαιουτωδικαι(ο)·ετωδικαιουσθωδικαι(ο)·εσθω
Pl1st
2ndδικαιουτεδικαι(ο)·ετεδικαιουσθε[GNT]δικαι(ο)·εσθε
3rdδικαιουτωσαν, δικαιουντωνδικαι(ο)·ετωσαν, δικαι(ο)·οντων classicalδικαιουσθωσαν, δικαιουσθωνδικαι(ο)·εσθωσαν, δικαι(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δικαιουν[GNT]​δικαι(ο)·εινδικαιουσθαι[GNT]​δικαι(ο)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδικαιουσαδικαιουν[GNT]δικαι(ο)·ουσ·αδικαι(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomδικαιων[GNT][LXX]δικαι(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδικαιουσανδικαιουντα[GNT]δικαι(ο)·ουσ·ανδικαι(ο)·ο[υ]ντ·α
Datδικαιουσῃδικαιουντιδικαι(ο)·ουσ·ῃδικαι(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genδικαιουσηςδικαιουντοςδικαι(ο)·ουσ·ηςδικαι(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδικαιουσαιδικαιουντες[GNT][LXX]δικαιουντα[GNT]δικαι(ο)·ουσ·αιδικαι(ο)·ο[υ]ντ·εςδικαι(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδικαιουσαςδικαιουνταςδικαι(ο)·ουσ·αςδικαι(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datδικαιουσαιςδικαιουσι, δικαιουσινδικαι(ο)·ουσ·αιςδικαι(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genδικαιουσωνδικαιουντωνδικαι(ο)·ουσ·ωνδικαι(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδικαιουμενηδικαιουμενεδικαι(ο)·ομεν·ηδικαι(ο)·ομεν·ε
Nomδικαιουμενοςδικαι(ο)·ομεν·ος
Accδικαιουμενηνδικαιουμενονδικαι(ο)·ομεν·ηνδικαι(ο)·ομεν·ον
Datδικαιουμενῃδικαιουμενῳδικαι(ο)·ομεν·ῃδικαι(ο)·ομεν·ῳ
Genδικαιουμενηςδικαιουμενουδικαι(ο)·ομεν·ηςδικαι(ο)·ομεν·ου
PlVocδικαιουμεναιδικαιουμενοι[GNT]δικαιουμεναδικαι(ο)·ομεν·αιδικαι(ο)·ομεν·οιδικαι(ο)·ομεν·α
Nom
Accδικαιουμεναςδικαιουμενουςδικαι(ο)·ομεν·αςδικαι(ο)·ομεν·ους
Datδικαιουμεναιςδικαιουμενοιςδικαι(ο)·ομεν·αιςδικαι(ο)·ομεν·οις
Genδικαιουμενωνδικαιουμενωνδικαι(ο)·ομεν·ωνδικαι(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδικαιουνε·δικαι(ο)·ονεδικαιουμηνε·δικαι(ο)·ομην
2ndεδικαιουςε·δικαι(ο)·εςεδικαιουε·δικαι(ο)·ου
3rdεδικαιουε·δικαι(ο)·εεδικαιουτοε·δικαι(ο)·ετο
Pl1stεδικαιουμενε·δικαι(ο)·ομενεδικαιουμεθαε·δικαι(ο)·ομεθα
2ndεδικαιουτεε·δικαι(ο)·ετεεδικαιουσθεε·δικαι(ο)·εσθε
3rdεδικαιουν, εδικαιουσανε·δικαι(ο)·ον, ε·δικαι(ο)·οσαν altεδικαιουντοε·δικαι(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδικαιωσω[LXX]δικαιω·σωδικαιωσομαιδικαιω·σομαι
2ndδικαιωσεις[LXX]δικαιω·σειςδικαιωσῃ, δικαιωσει[GNT][LXX], δικαιωσεσαιδικαιω·σῃ, δικαιω·σει classical, δικαιω·σεσαι alt
3rdδικαιωσει[GNT][LXX]δικαιω·σειδικαιωσεταιδικαιω·σεται
Pl1stδικαιωσομενδικαιω·σομενδικαιωσομεθαδικαιω·σομεθα
2ndδικαιωσετεδικαιω·σετεδικαιωσεσθεδικαιω·σεσθε
3rdδικαιωσουσιν[LXX], δικαιωσουσιδικαιω·σουσι(ν), δικαιω·σουσι(ν)δικαιωσονταιδικαιω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδικαιωσοιμιδικαιω·σοιμιδικαιωσοιμηνδικαιω·σοιμην
2ndδικαιωσοιςδικαιω·σοιςδικαιωσοιοδικαιω·σοιο
3rdδικαιωσοιδικαιω·σοιδικαιωσοιτοδικαιω·σοιτο
Pl1stδικαιωσοιμενδικαιω·σοιμενδικαιωσοιμεθαδικαιω·σοιμεθα
2ndδικαιωσοιτεδικαιω·σοιτεδικαιωσοισθεδικαιω·σοισθε
3rdδικαιωσοιενδικαιω·σοιενδικαιωσοιντοδικαιω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δικαιωσειν​δικαιω·σειν​δικαιωσεσθαι​δικαιω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδικαιωσουσαδικαιωσονδικαιω·σουσ·αδικαιω·σο[υ]ν[τ]
Nomδικαιωσωνδικαιω·σο[υ]ν[τ]·^
Accδικαιωσουσανδικαιωσονταδικαιω·σουσ·ανδικαιω·σο[υ]ντ·α
Datδικαιωσουσῃδικαιωσοντιδικαιω·σουσ·ῃδικαιω·σο[υ]ντ·ι
Genδικαιωσουσηςδικαιωσοντοςδικαιω·σουσ·ηςδικαιω·σο[υ]ντ·ος
PlVocδικαιωσουσαιδικαιωσοντεςδικαιωσονταδικαιω·σουσ·αιδικαιω·σο[υ]ντ·εςδικαιω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδικαιωσουσαςδικαιωσονταςδικαιω·σουσ·αςδικαιω·σο[υ]ντ·ας
Datδικαιωσουσαιςδικαιωσουσι, δικαιωσουσιν[LXX]δικαιω·σουσ·αιςδικαιω·σου[ντ]·σι(ν), δικαιω·σου[ντ]·σι(ν)
Genδικαιωσουσωνδικαιωσοντωνδικαιω·σουσ·ωνδικαιω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδικαιωσομενηδικαιωσομενεδικαιω·σομεν·ηδικαιω·σομεν·ε
Nomδικαιωσομενοςδικαιω·σομεν·ος
Accδικαιωσομενηνδικαιωσομενονδικαιω·σομεν·ηνδικαιω·σομεν·ον
Datδικαιωσομενῃδικαιωσομενῳδικαιω·σομεν·ῃδικαιω·σομεν·ῳ
Genδικαιωσομενηςδικαιωσομενουδικαιω·σομεν·ηςδικαιω·σομεν·ου
PlVocδικαιωσομεναιδικαιωσομενοιδικαιωσομεναδικαιω·σομεν·αιδικαιω·σομεν·οιδικαιω·σομεν·α
Nom
Accδικαιωσομεναςδικαιωσομενουςδικαιω·σομεν·αςδικαιω·σομεν·ους
Datδικαιωσομεναιςδικαιωσομενοιςδικαιω·σομεν·αιςδικαιω·σομεν·οις
Genδικαιωσομενωνδικαιωσομενωνδικαιω·σομεν·ωνδικαιω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδικαιωσα[LXX]ε·δικαιω·σαεδικαιωσαμηνε·δικαιω·σαμην
2ndεδικαιωσας[LXX]ε·δικαιω·σαςεδικαιωσωε·δικαιω·σω
3rdεδικαιωσεν[GNT][LXX], εδικαιωσεε·δικαιω·σε(ν), ε·δικαιω·σε(ν)εδικαιωσατοε·δικαιω·σατο
Pl1stεδικαιωσαμεν[LXX]ε·δικαιω·σαμενεδικαιωσαμεθαε·δικαιω·σαμεθα
2ndεδικαιωσατεε·δικαιω·σατεεδικαιωσασθεε·δικαιω·σασθε
3rdεδικαιωσαν[GNT][LXX]ε·δικαιω·σανεδικαιωσαντοε·δικαιω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδικαιωσω[LXX]δικαιω·σωδικαιωσωμαιδικαιω·σωμαι
2ndδικαιωσῃςδικαιω·σῃςδικαιωσῃδικαιω·σῃ
3rdδικαιωσῃδικαιω·σῃδικαιωσηταιδικαιω·σηται
Pl1stδικαιωσωμενδικαιω·σωμενδικαιωσωμεθαδικαιω·σωμεθα
2ndδικαιωσητεδικαιω·σητεδικαιωσησθεδικαιω·σησθε
3rdδικαιωσωσιν[LXX], δικαιωσωσιδικαιω·σωσι(ν), δικαιω·σωσι(ν)δικαιωσωνταιδικαιω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδικαιωσαιμιδικαιω·σαιμιδικαιωσαιμηνδικαιω·σαιμην
2ndδικαιωσαις, δικαιωσειαςδικαιω·σαις, δικαιω·σειας classicalδικαιωσαιοδικαιω·σαιο
3rdδικαιωσαι[GNT][LXX], δικαιωσειεδικαιω·σαι, δικαιω·σειε classicalδικαιωσαιτοδικαιω·σαιτο
Pl1stδικαιωσαιμενδικαιω·σαιμενδικαιωσαιμεθαδικαιω·σαιμεθα
2ndδικαιωσαιτεδικαιω·σαιτεδικαιωσαισθεδικαιω·σαισθε
3rdδικαιωσαιεν, δικαιωσαισαν[LXX], δικαιωσειαν, δικαιωσειενδικαιω·σαιεν, δικαιω·σαισαν alt, δικαιω·σειαν classical, δικαιω·σειεν classicalδικαιωσαιντοδικαιω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδικαιωσονδικαιω·σονδικαιωσαι[GNT][LXX]δικαιω·σαι
3rdδικαιωσατωδικαιω·σατωδικαιωσασθωδικαιω·σασθω
Pl1st
2ndδικαιωσατε[LXX]δικαιω·σατεδικαιωσασθεδικαιω·σασθε
3rdδικαιωσατωσαν, δικαιωσαντωνδικαιω·σατωσαν, δικαιω·σαντων classicalδικαιωσασθωσαν, δικαιωσασθωνδικαιω·σασθωσαν, δικαιω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δικαιωσαι[GNT][LXX]​δικαιω·σαιδικαιωσασθαι​δικαιω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδικαιωσασαδικαιωσας[LXX]δικαιωσανδικαιω·σασ·αδικαιω·σα[ντ]·ςδικαιω·σαν[τ]
Nom
Accδικαιωσασανδικαιωσανταδικαιω·σασ·ανδικαιω·σαντ·α
Datδικαιωσασῃδικαιωσαντιδικαιω·σασ·ῃδικαιω·σαντ·ι
Genδικαιωσασηςδικαιωσαντοςδικαιω·σασ·ηςδικαιω·σαντ·ος
PlVocδικαιωσασαιδικαιωσαντεςδικαιωσανταδικαιω·σασ·αιδικαιω·σαντ·εςδικαιω·σαντ·α
Nom
Accδικαιωσασαςδικαιωσανταςδικαιω·σασ·αςδικαιω·σαντ·ας
Datδικαιωσασαιςδικαιωσασι, δικαιωσασινδικαιω·σασ·αιςδικαιω·σα[ντ]·σι(ν)
Genδικαιωσασωνδικαιωσαντωνδικαιω·σασ·ωνδικαιω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδικαιωσαμενηδικαιωσαμενεδικαιω·σαμεν·ηδικαιω·σαμεν·ε
Nomδικαιωσαμενοςδικαιω·σαμεν·ος
Accδικαιωσαμενηνδικαιωσαμενονδικαιω·σαμεν·ηνδικαιω·σαμεν·ον
Datδικαιωσαμενῃδικαιωσαμενῳδικαιω·σαμεν·ῃδικαιω·σαμεν·ῳ
Genδικαιωσαμενηςδικαιωσαμενουδικαιω·σαμεν·ηςδικαιω·σαμεν·ου
PlVocδικαιωσαμεναιδικαιωσαμενοιδικαιωσαμεναδικαιω·σαμεν·αιδικαιω·σαμεν·οιδικαιω·σαμεν·α
Nom
Accδικαιωσαμεναςδικαιωσαμενουςδικαιω·σαμεν·αςδικαιω·σαμεν·ους
Datδικαιωσαμεναιςδικαιωσαμενοιςδικαιω·σαμεν·αιςδικαιω·σαμεν·οις
Genδικαιωσαμενωνδικαιωσαμενωνδικαιω·σαμεν·ωνδικαιω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδικαιωμαι[GNT]δεδικαιω·μαι
2ndδεδικαιωσαιδεδικαιω·σαι
3rdδεδικαιωται[GNT][LXX]δεδικαιω·ται
Pl1stδεδικαιωμεθαδεδικαιω·μεθα
2ndδεδικαιωσθεδεδικαιω·σθε
3rdδεδικαιωνταιδεδικαιω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδικαιωσομαιδεδικαιω·σομαι
2ndδεδικαιωσῃ, δεδικαιωσειδεδικαιω·σῃ, δεδικαιω·σει classical
3rdδεδικαιωσεταιδεδικαιω·σεται
Pl1stδεδικαιωσομεθαδεδικαιω·σομεθα
2ndδεδικαιωσεσθεδεδικαιω·σεσθε
3rdδεδικαιωσονταιδεδικαιω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδικαιωσοιμηνδεδικαιω·σοιμην
2ndδεδικαιωσοιοδεδικαιω·σοιο
3rdδεδικαιωσοιτοδεδικαιω·σοιτο
Pl1stδεδικαιωσοιμεθαδεδικαιω·σοιμεθα
2ndδεδικαιωσοισθεδεδικαιω·σοισθε
3rdδεδικαιωσοιντοδεδικαιω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεδικαιωσοδεδικαιω·σο
3rdδεδικαιωσθωδεδικαιω·σθω
Pl1st
2ndδεδικαιωσθεδεδικαιω·σθε
3rdδεδικαιωσθωσαν, δεδικαιωσθωνδεδικαιω·σθωσαν, δεδικαιω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδικαιωσθαι​δεδικαιω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδικαιωσεσθαι​δεδικαιω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδικαιωμενηδεδικαιωμενεδεδικαιω·μεν·ηδεδικαιω·μεν·ε
Nomδεδικαιωμενος[GNT]δεδικαιω·μεν·ος
Accδεδικαιωμενηνδεδικαιωμενονδεδικαιω·μεν·ηνδεδικαιω·μεν·ον
Datδεδικαιωμενῃδεδικαιωμενῳδεδικαιω·μεν·ῃδεδικαιω·μεν·ῳ
Genδεδικαιωμενηςδεδικαιωμενουδεδικαιω·μεν·ηςδεδικαιω·μεν·ου
PlVocδεδικαιωμεναιδεδικαιωμενοιδεδικαιωμενα[LXX]δεδικαιω·μεν·αιδεδικαιω·μεν·οιδεδικαιω·μεν·α
Nom
Accδεδικαιωμεναςδεδικαιωμενουςδεδικαιω·μεν·αςδεδικαιω·μεν·ους
Datδεδικαιωμεναιςδεδικαιωμενοιςδεδικαιω·μεν·αιςδεδικαιω·μεν·οις
Genδεδικαιωμενωνδεδικαιωμενωνδεδικαιω·μεν·ωνδεδικαιω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεδικαιωμηνε·δεδικαιω·μην
2ndεδεδικαιωσοε·δεδικαιω·σο
3rdεδεδικαιωτοε·δεδικαιω·το
Pl1stεδεδικαιωμεθαε·δεδικαιω·μεθα
2ndεδεδικαιωσθεε·δεδικαιω·σθε
3rdεδεδικαιωντοε·δεδικαιω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδικαιωμην[ε]·δεδικαιω·μην
2ndδεδικαιωσο[ε]·δεδικαιω·σο
3rdδεδικαιωτο[ε]·δεδικαιω·το
Pl1stδεδικαιωμεθα[ε]·δεδικαιω·μεθα
2ndδεδικαιωσθε[ε]·δεδικαιω·σθε
3rdδεδικαιωντο[ε]·δεδικαιω·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεδικαιωθηνε·δικαιω·θην
2ndεδικαιωθηςε·δικαιω·θης
3rdεδικαιωθη[GNT][LXX]ε·δικαιω·θη
Pl1stεδικαιωθημενε·δικαιω·θημεν
2ndεδικαιωθητε[GNT]ε·δικαιω·θητε
3rdεδικαιωθησανε·δικαιω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδικαιωθησομαιδικαιω·θησομαι
2ndδικαιωθησῃ[GNT], δικαιωθησειδικαιω·θησῃ, δικαιω·θησει classical
3rdδικαιωθησεται[GNT][LXX]δικαιω·θησεται
Pl1stδικαιωθησομεθαδικαιω·θησομεθα
2ndδικαιωθησεσθεδικαιω·θησεσθε
3rdδικαιωθησονται[GNT][LXX]δικαιω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδικαιωθωδικαιω·θω
2ndδικαιωθῃς[GNT][LXX]δικαιω·θῃς
3rdδικαιωθῃ[LXX]δικαιω·θῃ
Pl1stδικαιωθωμεν[GNT][LXX]δικαιω·θωμεν
2ndδικαιωθητεδικαιω·θητε
3rdδικαιωθωσιν[LXX], δικαιωθωσιδικαιω·θωσι(ν), δικαιω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδικαιωθειηνδικαιω·θειην
2ndδικαιωθειηςδικαιω·θειης
3rdδικαιωθειηδικαιω·θειη
Pl1stδικαιωθειημεν, δικαιωθειμενδικαιω·θειημεν, δικαιω·θειμεν classical
2ndδικαιωθειητε, δικαιωθειτεδικαιω·θειητε, δικαιω·θειτε classical
3rdδικαιωθειησαν, δικαιωθειενδικαιω·θειησαν, δικαιω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδικαιωθησοιμηνδικαιω·θησοιμην
2ndδικαιωθησοιοδικαιω·θησοιο
3rdδικαιωθησοιτοδικαιω·θησοιτο
Pl1stδικαιωθησοιμεθαδικαιω·θησοιμεθα
2ndδικαιωθησοισθεδικαιω·θησοισθε
3rdδικαιωθησοιντοδικαιω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδικαιωθητιδικαιω·θητι
3rdδικαιωθητωδικαιω·θητω
Pl1st
2ndδικαιωθητεδικαιω·θητε
3rdδικαιωθητωσαν[LXX], δικαιωθεντωνδικαιω·θητωσαν, δικαιω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
δικαιωθηναι[GNT][LXX]​δικαιω·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
δικαιωθησεσθαι​δικαιω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδικαιωθεισαδικαιωθειςδικαιωθενδικαιω·θεισ·αδικαιω·θει[ντ]·ςδικαιω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδικαιωθεισανδικαιωθενταδικαιω·θεισ·ανδικαιω·θε[ι]ντ·α
Datδικαιωθεισῃδικαιωθεντιδικαιω·θεισ·ῃδικαιω·θε[ι]ντ·ι
Genδικαιωθεισηςδικαιωθεντοςδικαιω·θεισ·ηςδικαιω·θε[ι]ντ·ος
PlVocδικαιωθεισαιδικαιωθεντες[GNT]δικαιωθενταδικαιω·θεισ·αιδικαιω·θε[ι]ντ·εςδικαιω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδικαιωθεισαςδικαιωθενταςδικαιω·θεισ·αςδικαιω·θε[ι]ντ·ας
Datδικαιωθεισαιςδικαιωθεισι, δικαιωθεισινδικαιω·θεισ·αιςδικαιω·θει[ντ]·σι(ν)
Genδικαιωθεισωνδικαιωθεντωνδικαιω·θεισ·ωνδικαιω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδικαιωθησομενηδικαιωθησομενεδικαιω·θησομεν·ηδικαιω·θησομεν·ε
Nomδικαιωθησομενοςδικαιω·θησομεν·ος
Accδικαιωθησομενηνδικαιωθησομενονδικαιω·θησομεν·ηνδικαιω·θησομεν·ον
Datδικαιωθησομενῃδικαιωθησομενῳδικαιω·θησομεν·ῃδικαιω·θησομεν·ῳ
Genδικαιωθησομενηςδικαιωθησομενουδικαιω·θησομεν·ηςδικαιω·θησομεν·ου
PlVocδικαιωθησομεναιδικαιωθησομενοιδικαιωθησομεναδικαιω·θησομεν·αιδικαιω·θησομεν·οιδικαιω·θησομεν·α
Nom
Accδικαιωθησομεναςδικαιωθησομενουςδικαιω·θησομεν·αςδικαιω·θησομεν·ους
Datδικαιωθησομεναιςδικαιωθησομενοιςδικαιω·θησομεν·αιςδικαιω·θησομεν·οις
Genδικαιωθησομενωνδικαιωθησομενωνδικαιω·θησομεν·ωνδικαιω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 20:29:55 EST