δικαιοσυνη • DIKAIOSUNH • dikaiosunē

Search: δικαιοσυνης

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δικαιοσυνηςδικαιοσύνηδικαιοσυν·ης(fem) gen sg

δικαιο·σύνη, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδικαιοσυνη[GNT][LXX]δικαιοσυν·η
Nom
Accδικαιοσυνην[GNT][LXX]δικαιοσυν·ην
Datδικαιοσυνῃ[GNT][LXX]δικαιοσυν·ῃ
Genδικαιοσυνης[GNT][LXX]δικαιοσυν·ης
PlVocδικαιοσυναι[LXX]δικαιοσυν·αι
Nom
Accδικαιοσυνας[LXX]δικαιοσυν·ας
Datδικαιοσυναις[LXX]δικαιοσυν·αις
Genδικαιοσυνων[LXX]δικαιοσυν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 13-Jun-2021 19:54:52 EDT