διαφορωτερος • DIAFORWTEROS • diaphorōteros

Search: διαφορωτερον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαφορωτερον; διαφορωτερονδιαφορώτεροςδιαφορωτερ·ον; διαφορωτερ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαφορωτερονδιαφορώτεροςδιαφορωτερ·ονmas acc sg
διαφορωτερονδιαφορώτεροςδιαφορωτερ·ονneu nom|acc|voc sg

δια·φορώ·τερος -τέρα -ον (Comp. of διά·φορος)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαφορωτεραδιαφορωτερεδιαφορωτερ·αδιαφορωτερ·ε
Nomδιαφορωτεροςδιαφορωτερ·ος
Accδιαφορωτερανδιαφορωτερον[GNT]διαφορωτερ·ανδιαφορωτερ·ον
Datδιαφορωτερᾳδιαφορωτερῳδιαφορωτερ·ᾳδιαφορωτερ·ῳ
Genδιαφορωτερας[GNT]διαφορωτερουδιαφορωτερ·αςδιαφορωτερ·ου
PlVocδιαφορωτεραιδιαφορωτεροιδιαφορωτεραδιαφορωτερ·αιδιαφορωτερ·οιδιαφορωτερ·α
Nom
Accδιαφορωτερας[GNT]διαφορωτερουςδιαφορωτερ·αςδιαφορωτερ·ους
Datδιαφορωτεραιςδιαφορωτεροιςδιαφορωτερ·αιςδιαφορωτερ·οις
Genδιαφορωτερωνδιαφορωτερ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 05-Dec-2019 12:30:27 EST