διαφανης • DIAFANHS • diaphanēs

Search: διαφανη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαφανη; διαφανη; διαφανηδιαφανήςδιαφαν(ε)·α; διαφαν(ε)·α; διαφαν(ε)·αmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc pl
διαφανῃ; διαφανῃ; διαφανῃδιαφαίνωδια·φαν·[σ]ῃ; δια·φαν·[σ]ῃ; δια·φαν(ε)·[σ]ῃ1aor act sub 3rd sg; 1aor mp sub 2nd sg; fut mp ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαφανηδιαφανήςδιαφαν(ε)·αmas acc sg
διαφανηδιαφανήςδιαφαν(ε)·αfem acc sg
διαφανηδιαφανήςδιαφαν(ε)·αneu nom|acc|voc pl
διαφανῃδιαφαίνωδια·φαν·[σ]ῃ1aor act sub 3rd sg
διαφανῃδιαφαίνωδια·φαν·[σ]ῃ1aor mp sub 2nd sg
διαφανῃδιαφαίνωδια·φαν(ε)·[σ]ῃfut mp ind 2nd sg

δια·φανής -ές [LXX]

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαφανεςδιαφαν(ε)·ς
Nomδιαφανηςδιαφαν(ε)·^ς
Accδιαφανη[LXX]διαφαν(ε)·α
Datδιαφανειδιαφαν(ε)·ι
Genδιαφανουςδιαφαν(ε)·ος
PlVocδιαφανεις[LXX]διαφανη[LXX]διαφαν(ε)·εςδιαφαν(ε)·α
Nom
Accδιαφανεις[LXX]διαφαν(ε)·ας
Datδιαφανεσι, διαφανεσινδιαφαν(ε)·σι(ν)
Genδιαφανωνδιαφαν(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 07:33:05 EST