διασπορα • DIASPORA • diaspora

Search: διασπορᾳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διασποράδιασποράlexical form
διασπορᾳ; διασποραδιασποράδιασπορ·ᾳ; διασπορ·α(fem) dat sg; (fem) nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διασποραδιασποράδιασπορ·α(fem) nom|voc sg
διασπορᾳδιασποράδιασπορ·ᾳ(fem) dat sg

δια·σπορά, -ᾶς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδιασπορα[LXX]διασπορ·α
Nom
Accδιασποραν[GNT][LXX]διασπορ·αν
Datδιασπορᾳ[GNT][LXX]διασπορ·ᾳ
Genδιασπορας[GNT][LXX]διασπορ·ας
PlVocδιασποραιδιασπορ·αι
Nom
Accδιασπορας[GNT][LXX]διασπορ·ας
Datδιασποραιςδιασπορ·αις
Genδιασπορωνδιασπορ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 11:51:35 EST