διανοημα • DIANOHMA • dianoēma

Search: διανοηματος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διανοηματοςδιανόημαδιανοηματ·ος(neu) gen sg

δια·νόημα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocδιανοημα[LXX]διανοημα[τ]
Nom
Acc
Datδιανοηματιδιανοηματ·ι
Genδιανοηματος[LXX]διανοηματ·ος
PlVocδιανοηματα[GNT][LXX]διανοηματ·α
Nom
Acc
Datδιανοημασι, διανοημασινδιανοημα[τ]·σι(ν)
Genδιανοηματων[LXX]διανοηματ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 06:12:43 EDT