διακαθαριζω • DIAKAQARIZW • diakatharizō

Search: διακαθαριει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διακαθαριει; διακαθαριειδιακαθαρίζωδια·καθαρι(ε)·[σ]ει; δια·καθαρι(ε)·[σ]ειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διακαθαριειδιακαθαρίζωδια·καθαρι(ε)·[σ]ειfut act ind 3rd sg
διακαθαριειδιακαθαρίζωδια·καθαρι(ε)·[σ]ειfut mp ind 2nd sg classical

δια·καθαρίζω (-, δια+καθαρι(ε)·[σ]-, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιακαθαριωδια·καθαρι(ε)·[σ]ωδιακαθαριουμαιδια·καθαρι(ε)·[σ]ομαι
2ndδιακαθαριειςδια·καθαρι(ε)·[σ]ειςδιακαθαριῃ, διακαθαριει[GNT], διακαθαριεισαιδια·καθαρι(ε)·[σ]ῃ, δια·καθαρι(ε)·[σ]ει classical, δια·καθαρι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdδιακαθαριει[GNT]δια·καθαρι(ε)·[σ]ειδιακαθαριειταιδια·καθαρι(ε)·[σ]εται
Pl1stδιακαθαριουμενδια·καθαρι(ε)·[σ]ομενδιακαθαριουμεθαδια·καθαρι(ε)·[σ]ομεθα
2ndδιακαθαριειτεδια·καθαρι(ε)·[σ]ετεδιακαθαριεισθεδια·καθαρι(ε)·[σ]εσθε
3rdδιακαθαριουσιν, διακαθαριουσιδια·καθαρι(ε)·[σ]ουσι(ν)διακαθαριουνταιδια·καθαρι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιακαθαριοιμιδια·καθαρι(ε)·[σ]οιμιδιακαθαριοιμηνδια·καθαρι(ε)·[σ]οιμην
2ndδιακαθαριοιςδια·καθαρι(ε)·[σ]οιςδιακαθαριοιοδια·καθαρι(ε)·[σ]οιο
3rdδιακαθαριοιδια·καθαρι(ε)·[σ]οιδιακαθαριοιτοδια·καθαρι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stδιακαθαριοιμενδια·καθαρι(ε)·[σ]οιμενδιακαθαριοιμεθαδια·καθαρι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndδιακαθαριοιτεδια·καθαρι(ε)·[σ]οιτεδιακαθαριοισθεδια·καθαρι(ε)·[σ]οισθε
3rdδιακαθαριοιενδια·καθαρι(ε)·[σ]οιενδιακαθαριοιντοδια·καθαρι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διακαθαριειν​δια·καθαρι(ε)·[σ]ειν​διακαθαριεισθαι​δια·καθαρι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιακαθαριουσαδιακαθαριουνδια·καθαρι(ε)·[σ]ουσ·αδια·καθαρι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomδιακαθαριωνδια·καθαρι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accδιακαθαριουσανδιακαθαριουνταδια·καθαρι(ε)·[σ]ουσ·ανδια·καθαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datδιακαθαριουσῃδιακαθαριουντιδια·καθαρι(ε)·[σ]ουσ·ῃδια·καθαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genδιακαθαριουσηςδιακαθαριουντοςδια·καθαρι(ε)·[σ]ουσ·ηςδια·καθαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocδιακαθαριουσαιδιακαθαριουντεςδιακαθαριουνταδια·καθαρι(ε)·[σ]ουσ·αιδια·καθαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςδια·καθαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιακαθαριουσαςδιακαθαριουνταςδια·καθαρι(ε)·[σ]ουσ·αςδια·καθαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datδιακαθαριουσαιςδιακαθαριουσι, διακαθαριουσινδια·καθαρι(ε)·[σ]ουσ·αιςδια·καθαρι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genδιακαθαριουσωνδιακαθαριουντωνδια·καθαρι(ε)·[σ]ουσ·ωνδια·καθαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιακαθαριουμενηδιακαθαριουμενεδια·καθαρι(ε)·[σ]ομεν·ηδια·καθαρι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomδιακαθαριουμενοςδια·καθαρι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accδιακαθαριουμενηνδιακαθαριουμενονδια·καθαρι(ε)·[σ]ομεν·ηνδια·καθαρι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datδιακαθαριουμενῃδιακαθαριουμενῳδια·καθαρι(ε)·[σ]ομεν·ῃδια·καθαρι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genδιακαθαριουμενηςδιακαθαριουμενουδια·καθαρι(ε)·[σ]ομεν·ηςδια·καθαρι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocδιακαθαριουμεναιδιακαθαριουμενοιδιακαθαριουμεναδια·καθαρι(ε)·[σ]ομεν·αιδια·καθαρι(ε)·[σ]ομεν·οιδια·καθαρι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accδιακαθαριουμεναςδιακαθαριουμενουςδια·καθαρι(ε)·[σ]ομεν·αςδια·καθαρι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datδιακαθαριουμεναιςδιακαθαριουμενοιςδια·καθαρι(ε)·[σ]ομεν·αιςδια·καθαρι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genδιακαθαριουμενωνδιακαθαριουμενωνδια·καθαρι(ε)·[σ]ομεν·ωνδια·καθαρι(ε)·[σ]ομεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 05-Dec-2019 10:40:37 EST