δημοσιος • DHMOSIOS • dēmosios

Search: δημοσιᾳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δημοσιᾳ; δημοσια; δημοσιαδημόσιοςδημοσι·ᾳ; δημοσι·α; δημοσι·αfem dat sg; neu nom|acc|voc pl; fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δημοσιαδημόσιοςδημοσι·αneu nom|acc|voc pl
δημοσιαδημόσιοςδημοσι·αfem nom|voc sg
δημοσιᾳδημόσιοςδημοσι·ᾳfem dat sg

δημόσιος -ία -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδημοσιαδημοσιεδημοσι·αδημοσι·ε
Nomδημοσιοςδημοσι·ος
Accδημοσιανδημοσιονδημοσι·ανδημοσι·ον
Datδημοσιᾳ[GNT][LXX]δημοσιῳδημοσι·ᾳδημοσι·ῳ
Genδημοσιαςδημοσιουδημοσι·αςδημοσι·ου
PlVocδημοσιαιδημοσιοιδημοσιαδημοσι·αιδημοσι·οιδημοσι·α
Nom
Accδημοσιαςδημοσιουςδημοσι·αςδημοσι·ους
Datδημοσιαιςδημοσιοιςδημοσι·αιςδημοσι·οις
Genδημοσιωνδημοσι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 06-Dec-2019 18:01:16 EST