δεησις • DEHSIS • deēsis

Search: δεησεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δεησεις; δεησειςδέησιςδεησ(ι)·ας; δεησ(ι)·ες(fem) acc pl; (fem) nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δεησειςδέησιςδεησ(ι)·ας(fem) acc pl
δεησειςδέησιςδεησ(ι)·ες(fem) nom|voc pl

δέησις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδεησιδεησι
Nomδεησις[GNT][LXX]δεησ(ι)·ς
Accδεησιν[GNT][LXX]δεησ(ι)·ν
Datδεησει[GNT][LXX]δεησ(ι)·ι
Genδεησεως[GNT][LXX]δεησ(ι)·ος
PlVocδεησεις[GNT][LXX]δεησ(ι)·ες
Nom
Accδεησεις[GNT][LXX]δεησ(ι)·ας
Datδεησεσι, δεησεσιν[GNT]δεησ(ι)·σι(ν), δεησ(ι)·σι(ν)
Genδεησεων[LXX]δεησ(ι)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 18:50:41 EST