δευτερος • DEUTEROS • deuteros

Search: δευτερου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δευτερου; δευτερουδεύτεροςδευτερ·ου; δευτερ·ουneu gen sg; mas gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δευτερουδεύτεροςδευτερ·ουneu gen sg
δευτερουδεύτεροςδευτερ·ουmas gen sg

δεύτερος -α -ον

Quantifier (Ordinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδευτερα[GNT][LXX]δευτερεδευτερ·αδευτερ·ε
Nomδευτερος[GNT][LXX]δευτερ·ος
Accδευτεραν[GNT][LXX]δευτερον[GNT][LXX]δευτερ·ανδευτερ·ον
Datδευτερᾳ[GNT][LXX]δευτερῳ[GNT][LXX]δευτερ·ᾳδευτερ·ῳ
Genδευτερας[GNT][LXX]δευτερου[GNT][LXX]δευτερ·αςδευτερ·ου
PlVocδευτεραιδευτεροι[LXX]δευτερα[GNT][LXX]δευτερ·αιδευτερ·οιδευτερ·α
Nom
Accδευτερας[GNT][LXX]δευτερουςδευτερ·αςδευτερ·ους
Datδευτεραιςδευτεροιςδευτερ·αιςδευτερ·οις
Genδευτερωνδευτερ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 19-Oct-2020 19:54:06 EDT